COSTOS D'STOCK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
COSTOS D'STOCK by Mind Map: COSTOS D'STOCK

1. Cost d'adquisició

2. Cost d'emisió de demanda CP= Cp x V/Q

3. Costos d'emmagatzematge CE= Ce x (Q/2 + SS)

3.1. Cost de l'espai Cm2 x S x R /52

3.1.1. Lloguer

3.1.2. Amortització

3.1.3. Finançament

3.2. Cost de les instalacions I x C x R /52

3.3. Cost d'elements e manipulació i transport al magatzem

3.3.1. Diversitat i nombre de referències

3.3.2. Infraestructures i equips

3.3.3. Estandarització de càrregues

3.3.4. Estacionaltat

3.3.5. Embalatge

3.4. Costos de tenència d'stock

3.5. Costos d'administració i logística Ckg= CE/Pm

3.5.1. Entrades

3.5.2. Sortides

3.5.3. Control d'existències

3.6. Altres costos

3.6.1. Mà d'obra

3.6.2. Costos de manteniment

3.6.3. Costos generals

3.6.4. Assegurances

3.6.5. Impostos

3.6.6. Rubtures d'stock o robatoris

4. Costos totals CT= V x P + Cp x V/Q + Ce Q/2