Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

COSTOS D'STOCK by Mind Map: COSTOS D
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

COSTOS D'STOCK

Cost d'adquisició

Cost d'emisió de demanda CP= Cp x V/Q

Costos d'emmagatzematge CE= Ce x (Q/2 + SS)

Cost de l'espai Cm2 x S x R /52

Lloguer

Amortització

Finançament

Cost de les instalacions I x C x R /52

Cost d'elements e manipulació i transport al magatzem

Diversitat i nombre de referències

Infraestructures i equips

Estandarització de càrregues

Estacionaltat

Embalatge

Costos de tenència d'stock

Costos d'administració i logística Ckg= CE/Pm

Entrades

Sortides

Control d'existències

Altres costos

Mà d'obra

Costos de manteniment

Costos generals

Assegurances

Impostos

Rubtures d'stock o robatoris

Costos totals CT= V x P + Cp x V/Q + Ce Q/2