KEMAHIRAN HIDUP BAB 5 TANAMAN HIASAN - Pemasuan Semula

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KEMAHIRAN HIDUP BAB 5 TANAMAN HIASAN - Pemasuan Semula by Mind Map: KEMAHIRAN HIDUP BAB 5 TANAMAN HIASAN - Pemasuan Semula

1. pengenalan

1.1. Tujuan pemasuan semula

1.2. ciri tamanan hiasan yang perlu pemasuan semula

1.3. kriteria pemilihan bekas /pasu baru

2. Langkah-langkah pemasuan semula tanaman hiasan

3. Penjagaan

3.1. Menyiram

3.2. Membaja

3.3. Menggembur

3.4. Merumput

3.5. Memangkas