Magnetisme og Elektromagnetisme

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Magnetisme og Elektromagnetisme by Mind Map: Magnetisme og Elektromagnetisme

1. Ørsteds Rege hold højre hånd med fingerspidserne i strømmens retning. Lednings skal være mellem magneten og håndfladen. Magneten nordpol vil slå ud til tommelfingersiden.

1.1. Fremstil en elektromagnet

2. Elektromagnetens styrke afhænger af den totale strøm rundt om jernkærnen. Man skal kende hvor mange vendinger har på spolen og hvor meget strøm løber der igennem. For at finde styrken.

3. Ohms Lov

3.1. spænding - U- volt

3.2. modstand-R-ohm

3.3. Strømstyrke - i - ampere (A)

3.3.1. -U=R*I

4. Forhold mellem strømstyrke og spænding

4.1. hvis spændingen nedsættes 2 gange øges strømstyrken tilsvarende og w. 24 v-> 12v

4.2. 6 A---> 12 A

5. Hold højre hånd med fingerspidserne i strømmens retning. Ledningen skal være mellem magneten og håndfladen. Magnetens nordpol vil da slå ud til tommelfingersiden.

6. En stærk elektromagnet forsøg

6.1. Flere vendinger på sekundærspolen en på Primærspolen (op). Det modsatte når det er ned.

6.2. spændinger stiger/falder i et forhold svarende til stigning eller fald af antal vindinger.

6.3. (400-200 vindinger =24 v --> 12 v)

7. Ørsteds eksperiment

7.1. Hvad sker der med eksperimentet

7.1.1. at vindingerne bliver tiltrukket med hinanden og så sker der magnetisme

8. Der kommer et magnetfelt, der kommer et magnetfelt hvis der er et elektrisk felt