Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Hovedretninger i psykologien by Mind Map: Hovedretninger i psykologien
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Hovedretninger i psykologien

Sosial Psykologi

Mennesker formes av grupper og de relasjoner de inngår i.

Evolusjonspsykologi

Nevropsykologi

Er en relativt ung retning innenfor psykologien. Nevropsykologien forsker på: - Nervesystemet/Hormonsystemet - Følelser - Redsel/Frykt - Atferd

Psykoanalysen

Freud og hans Psykoseksuelle stadieteori ersvært sentralt her.    - Topografisk og strukturell modell.  

Psykodynamiske perspektivet

- Erik H. Erikson - Mahler - Stern - Bowlby - Ainsworth

Behaviorismen

- Watson, Pavlov: Klassisk betinging - Thorndike, Skinner: Operant betinging   Behaviorismen eller Atferdsperspektivet handler om ytre påvirkninger, og er retning som har springet ut fra evolusjonspsykologien.

Humanistisk/eksistensiell psykologi

Mennesket i sentrum. Mennesket danner sin identitet via valgene det tar. Mennesker streber etter selvrealisering.

Kognitiv perspektivet

Mentaleprosesser, tankevirksomhet og problemløsing.

Jean Piaget

Piaget sin stadieteori

Sosial læringsteori

Sosialpsykologen Banduras sosialelæringsteori baserer seg på både behaviorismen og kognitiv psykologi.