Gry komputerowe a zachowania społeczne młodzieży gimnazjalnej

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Gry komputerowe a zachowania społeczne młodzieży gimnazjalnej by Mind Map: Gry komputerowe a zachowania społeczne młodzieży gimnazjalnej

1. Rozdział I - Teoretyczny - w trakcie realizacji

2. Rozdział II - Metodologiczne podstawy badań

2.1. - przedmiot i cele badań

2.2. - Problemy i hipotezy badawcze

2.3. - Zmienne i wskaźniki

2.4. - Metody, techniki i narzędzia badawcze

2.5. - Miejsce organizacji badań

2.6. - Analiza badań własnych

3. Rozdział III - w trakcie realizacji