El banquer anarquista

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
El banquer anarquista by Mind Map: El banquer anarquista

1. Fernando Pessoa

1.1. 1888-1935

1.2. Bilingüe: Portuguès-Anglès

1.3. Dedicat a:

1.3.1. Periodisme

1.3.2. Pulicitat

1.3.3. Comerç

1.3.4. Literaratura

1.3.4.1. Heteròmins

2. 1922

3. Personatges

3.1. Narrador

3.1.1. Pla

3.1.2. Fil conductor del diàleg

3.2. Banquer

3.2.1. Rodó

3.2.2. Argumenta la seva posició anarquista

4. Diàleg

4.1. Arguments extraordinàris

4.2. On passen molt desapercebuts

4.2.1. Fal·làcies

4.2.2. Contradiccions