A vállalkozás

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A vállalkozás by Mind Map: A vállalkozás

1. Társadalmi jellemzők

1.1. demográfiai

1.2. kulturális

2. Technológiai jellemzők

2.1. szabadalmi rendszer

2.2. termékéletciklus

2.3. technológia

3. Gazdasági jellemzők

3.1. üzleti ciklusok

3.2. infláció

3.3. munkanélküliség

3.4. beruházások mértéke

3.5. energiaköltségek

3.6. tulajdonformák

4. Természeti jellemzők

4.1. ökotechnológiák

4.2. biotechnológia

4.3. zöldmozgalmak

5. Jogi, politikai jellemzők

5.1. törvénykezés

5.2. piacvédelem

5.3. adópolitika

5.4. gazdaságpolitikai lépések

5.5. szakszervezeti mozgalmak erőssége

5.6. a munka törvénykönyve