Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Możliwości Wykorzystania Internetu w Wyrównywaniu Szans Edukacyjnych Młodzieży Gimnazjalnej by Mind Map: Możliwości Wykorzystania Internetu w Wyrównywaniu Szans Edukacyjnych Młodzieży Gimnazjalnej
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Możliwości Wykorzystania Internetu w Wyrównywaniu Szans Edukacyjnych Młodzieży Gimnazjalnej

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Metodologiczne Podstawy Badań Własnych

3.2 Problemy i hipotezy badawcze

3.1 Przedmiot i cele badań

Literatura dodatkowa

1.2.5 Szanse edukacyjne dzieci wiejskich

1.2.4 Czynniki wpływające na wyrównywanie szansedukacyjnych

1.2.3 Zasady i strategia wyrównywania szans

1.2.2 Rys historyczny

1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych

1.1.4 Edukacja z wykorzystaniem sieci Internet w Polsce

1.1.3 Znaczenie i popularność Internetu wśród młodzieży w Polsce

1.1.2 rola Internetu w społeczności globalnej

1.1.1 Internet-pojęcie i historia

1.1 Rola Internetu we współczesnym świecie

3.4 Przebieg badań i ogólna charakterystyka pracy

3.3 Metoda i narzędzia zastosowane w badaniach

Rozdział III

Rozdział I

INTERNET A WYRóWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Rozdział II

BIBLIOGRAFIA