Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Możliwości Wykorzystania Internetu w Wyrównywaniu Szans Edukacyjnych Młodzieży Gimnazjalnej by Mind Map: Możliwości Wykorzystania Internetu w Wyrównywaniu Szans Edukacyjnych Młodzieży Gimnazjalnej
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Możliwości Wykorzystania Internetu w Wyrównywaniu Szans Edukacyjnych Młodzieży Gimnazjalnej

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Metodologiczne Podstawy Badań Własnych

3.2 Problemy i hipotezy badawcze

3.1 Przedmiot i cele badań

Literatura dodatkowa

1.2.5 Szanse edukacyjne dzieci wiejskich

1.2.4 Czynniki wpływające na wyrównywanie szansedukacyjnych

1.2.3 Zasady i strategia wyrównywania szans

1.2.2 Rys historyczny

1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych

1.1.4 Edukacja z wykorzystaniem sieci Internet w Polsce

1.1.3 Znaczenie i popularność Internetu wśród młodzieży w Polsce

1.1.2 rola Internetu w społeczności globalnej

1.1.1 Internet-pojęcie i historia

1.1 Rola Internetu we współczesnym świecie

3.4 Przebieg badań i ogólna charakterystyka pracy

3.3 Metoda i narzędzia zastosowane w badaniach

Rozdział III

Rozdział I

INTERNET A WYRóWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Rozdział II

BIBLIOGRAFIA