WYKORZYSTANIE KOMPUTERA I INTERNETU DO REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W FORMIE SCIEżEK EDUKACYJNY...

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
WYKORZYSTANIE KOMPUTERA I INTERNETU DO REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W FORMIE SCIEżEK EDUKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ by Mind Map: WYKORZYSTANIE KOMPUTERA I INTERNETU DO REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W FORMIE SCIEżEK EDUKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

1. Rozdział 1

1.1. TEORETYCZNE PODSTAWY PROCESU KSZTAłCENIA. ANALIZA LITERATURY

1.1.1. 1.1. Proces kształcenia

2. Rozdział 2

2.1. Organizacja i metody kształcenia

2.1.1. 2.1. Pojecie i rodzaje metod kształcenia

3. Rozdział 3

3.1. Metodologiczne podstawy badań własnych

3.1.1. 3.1. Przedmiot i cele badań

4. Rozdział4

4.1. Komputer i Internet w realizacji ścieżek edukacyjnych. Sprawozdanie z badań

4.1.1. 4.1.Cele i częstotliwość wykorzystania komputera i Internetu w procesie kształcenia

5. Rozdział 5

5.1. Model wykorzystania zasobów internetowych w procesie kształcenia

5.1.1. 5.1.Edukacja informatyczna w szkole

5.1.1.1. New node

6. Zakończenie i wnioski

7. Załączniki

8. Bibliografia