Uzależnienie młodzieży od internetu jako problem wychowawczy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Uzależnienie młodzieży od internetu jako problem wychowawczy by Mind Map: Uzależnienie młodzieży od internetu jako problem wychowawczy

1. Rozdział 2 Internet - możliwośći i zagrożenia dla młódzieży

2. Rozdział 3 Metodologiczne podstawy badań własnych

2.1. 3.1 Przedmiot i cele badań

2.2. 3.2 Problemy badawcze

2.3. 3.3 Metody i narzedzia zastosowane w badaniach

2.4. 3.4 Przebieg badań i ogólna charakterystyka badanych

3. Rozdział 1 Pedagogiczno-psychologiczne aspekty uzaleznień. Analiza literatury.

3.1. 2.1 Cele i wartości pożądane przez młodzież

3.2. 2.2 Atrakcyjność funkcji Internetu

3.3. 2.3 Charakterystyka zagrozeń związanych z korzystaniem z Internetu

4. Zakończenie

5. New node

6. Bibliografia

7. Rozdział 4 Uzależnienie od Internetu a trudności wychowawcze. Sprawozdanie z badań

7.1. 4.1 Czas przeznaczony przez młodzież na przebywanie w sieci

7.2. 4.2 Formy korzystania z Internetu

7.3. 4.3 Samoocena stopnia uzaleznienia od Internetu

7.4. 4.4 Korzystanie z Internetu a relacje społeczne młodzieży

7.5. 4.5 Internet a wypełnianie powinności ucznia

8. Rozdział 5 Umiejetności korzystania z Internetu. Propozycja rozwiązania modelowego

8.1. 5.1 Kompetencje informatyczne rodziców i nauczycieli

8.2. 5.2 Kształtowanie zainteresowań dzieci i młodzieży

8.3. 5.3 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w Internecie

9. Załączniki