Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Uzależnienie młodzieży od internetu jako problem wychowawczy by Mind Map: Uzależnienie młodzieży od internetu jako problem wychowawczy
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Uzależnienie młodzieży od internetu jako problem wychowawczy

Rozdział 2 Internet - możliwośći i zagrożenia dla młódzieży

Rozdział 3 Metodologiczne podstawy badań własnych

3.1 Przedmiot i cele badań

3.2 Problemy badawcze

3.3 Metody i narzedzia zastosowane w badaniach

3.4 Przebieg badań i ogólna charakterystyka badanych

Rozdział 4 Uzależnienie od Internetu a trudności wychowawcze. Sprawozdanie z badań

4.1 Czas przeznaczony przez młodzież na przebywanie w sieci

4.2 Formy korzystania z Internetu

4.3 Samoocena stopnia uzaleznienia od Internetu

4.4 Korzystanie z Internetu a relacje społeczne młodzieży

4.5 Internet a wypełnianie powinności ucznia

Rozdział 5 Umiejetności korzystania z Internetu. Propozycja rozwiązania modelowego

5.1 Kompetencje informatyczne rodziców i nauczycieli

5.2 Kształtowanie zainteresowań dzieci i młodzieży

5.3 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w Internecie

Rozdział 1 Pedagogiczno-psychologiczne aspekty uzaleznień. Analiza literatury.

2.1 Cele i wartości pożądane przez młodzież

2.2 Atrakcyjność funkcji Internetu

2.3 Charakterystyka zagrozeń związanych z korzystaniem z Internetu

Zakończenie

New node

Bibliografia

Załączniki