Multimedialne pakiety na polskim rynku edukacyjnym

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Multimedialne pakiety na polskim rynku edukacyjnym by Mind Map: Multimedialne pakiety na polskim rynku edukacyjnym

1. 1. Znaczenie środków dydaktycznych w procesie kształcenia

1.1. 1.1 Proces kształcenia

1.2. 1.2 Znaczenie zasady poglądowości w procesie kształcenia

1.3. 1.3 Rodzaje i funkcje środków dydaktycznych

2. 2. Kształcenie multimedialne i efektywność uczenia się

2.1. 2.1 Oodziaływanie zmysłów na skuteczność uczenia się

2.2. 2.2. Kształcenie multimedialne

3. 4. Wykorzystanie pakietów multimedialnych w procesie kształcenia

3.1. 4.1 Charakterystyka multimedialnych pakietów dydaktycznych i ich przydatność w kształceniu gimnazjalnym

3.2. 4.2 Czynniki wpływające na korzystanie przez nauczycieli z pakietów multimedialnych

3.3. 4.3 Stosunek uczniów do treści znajdujących się w pakietach multimedialnych i sposobu ich udostępniania

3.4. 4.4 Środki i materiały multimedialne wzbogacające zajęcia dydaktyczne i służące samokształceniu nauczycieli

3.5. 4.5 Stosunek nauczycieli do pakietów multimedialnych jako środków dydaktycznych

4. 3. Metodologiczne podstawy badań własnych

4.1. 3.1 Przedmiot i cele badań

4.2. 3.2 Problemy i hipotezy badawcze

4.3. 3.3 Metody, techniki i narzędzia zastosowane w badaniach

4.4. 3.4 Opis terenu badań, organizacja badań, charakterystyka badanej grupy