Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Multimedialne pakiety na polskim rynku edukacyjnym by Mind Map: Multimedialne pakiety na polskim rynku edukacyjnym
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Multimedialne pakiety na polskim rynku edukacyjnym

1. Znaczenie środków dydaktycznych w procesie kształcenia

1.1 Proces kształcenia

1.2 Znaczenie zasady poglądowości w procesie kształcenia

1.3 Rodzaje i funkcje środków dydaktycznych

3. Metodologiczne podstawy badań własnych

3.1 Przedmiot i cele badań

3.2 Problemy i hipotezy badawcze

3.3 Metody, techniki i narzędzia zastosowane w badaniach

3.4 Opis terenu badań, organizacja badań, charakterystyka badanej grupy

2. Kształcenie multimedialne i efektywność uczenia się

2.1 Oodziaływanie zmysłów na skuteczność uczenia się

2.2. Kształcenie multimedialne

4. Wykorzystanie pakietów multimedialnych w procesie kształcenia

4.1 Charakterystyka multimedialnych pakietów dydaktycznych i ich przydatność w kształceniu gimnazjalnym

4.2 Czynniki wpływające na korzystanie przez nauczycieli z pakietów multimedialnych

4.3 Stosunek uczniów do treści znajdujących się w pakietach multimedialnych i sposobu ich udostępniania

4.4 Środki i materiały multimedialne wzbogacające zajęcia dydaktyczne i służące samokształceniu nauczycieli

4.5 Stosunek nauczycieli do pakietów multimedialnych jako środków dydaktycznych