Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
html by Mind Map: html

1. Estructura basica d'una pagina d'html

1.1. < html >

1.2. < head >

1.3. < title>

1.4. < title>

1.5. < head>

1.6. < body>

1.7. < body >

1.8. < html >

2. caracters especials

2.1. per a un accent obert : &grave;

2.2. per un accent tancat: &acute;

3. per a modificar el color i la mida

3.1. color: <  FONT COLOR = color > text ... < / FONT>

3.2. mida: < FONT SIZE = 6> Text amb la mida 6. < / FONT>

4. tipus de lletra i alineament

4.1. tipus de lletra : <  FONT FACE = "nom_del_tipus_de_lletra" > bla, bla, bla ... < / FONT>

4.2. alineament: < P ALIGN = "RIGHT"> bla, bla, bla < / P>

5. salt de linea

5.1. < br>

6. per a posar una imatge

6.1. < IMG SRC="./nom_de_la_carpeta_de_les_imatges/nom_fitxer_imatge" >

7. capceleres

7.1. < H1 > H1. La capçalera més gran< / H1> < H2 > H2. Capçalera gran < / H2> < H3 > H3. Capçalera normal< / H3> < H4 > H4. Capçalera menuda< / H4> < H5 > H5. Capçalera una mica més menuda < / H5> < H6 > H6. La capçalera més menuda< / H6>

8. elements d'estils

8.1. Hi ha els següents: B: Anomenat bold, significa negreta, les seves etiquetes són i . I: Anomenat italic, significa cursiva, les seves etiquetes són i . U: Anomenat underline, significa subratllat, les seves etiquetes són i . S: Significa tatxar, les seves etiquetes són i

9. url absaoluta

9.1. Si afegim target="_blank" , l'enllaç s'obrirà en una pestanya nova.

10. taules

10.1. < table border="3"> < tr> < td>Campo 1 < td>Campo 2 < td>Campo 3 < / tr> < tr> < td colspan="2">Campos 4 y 5 < td>Campo 6 < / tr> < tr> < td>Campo 7 < td colspan="2">Campo 8 y 9 < / tr>

10.2. taules en color:  < TABLE BGCOLOR="codigo de color" >