Індукція і Дедукція

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Індукція і Дедукція by Mind Map: Індукція і Дедукція

1. Індукція

1.1. Визначення

1.1.1. метод пізнання, що ґрунтується на формально-логічному умовиводі, який дає можливість одержати загальний висновок на основі окремих фактів. Інакше кажучи, це є рух нашого мислення від часткового, окремого до загального.

1.2. Методи

1.2.1. Єдиної подібності

1.2.1.1. Сильний вітер і дощ

1.2.1.1.1. Блискавка

1.2.1.2. Якщо яка-небудь умова К постійно передує появі явища х при зміні всіх інших умов, то ймовірно ця умова є причиною х

1.2.2. Метод єдиної відмінності

1.2.2.1. приклад

1.2.2.1.1. Лід

1.2.2.1.2. Вода

1.2.2.1.3. відмінність

1.2.2.2. Якщо за наявності умови К настає досліджуване явище х, а за її відсутності явище не настає, то К є причиною появи явища х

1.2.3. З'єднаний метод подібності і відмінності

1.2.3.1. Якщо два або більше випадків, коли настає явище х подібні тільки за однієї умови К, у той час як два або більше випадків, коли дане явище х відсутнє, відрізняються від перших випадків тільки тим, що відсутня умова К, то К є причиною х

1.2.4. метод супровідних змін

1.2.4.1. Сонце

1.2.4.1.1. Чим яскравіше світить Сонце - тим більша температура

1.2.4.2. Якщо із зміною умови К у тій же мірі змінюється деяке явище х, а решта явищ залишаються незмінними, то ймовірно, що К є причиною х

1.2.5. Метод залишків

1.2.5.1. Якщо складні умови породжують складну дію і відомо, що частина умов викликає частину цієї дії, то залишкова частина умов викликає залишкову частину дії

2. Дедукція

2.1. Визначення

2.1.1. метод, який полягає в одержанні часткових висновків на основі знання якихось загальних положень. Інакше кажучи, це є рух нашого мислення від загального до часткового, окремого.