LITERATÚRA

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LITERATÚRA by Mind Map: LITERATÚRA

1. AVANTGARDY

1.1. futurizmus

1.1.1. Majakovskij, Chlebnikov

1.2. kubizmus

1.2.1. Guillaume Apollinaire - Kaligramy

1.3. konštruktivizmus

1.4. poetizmus

1.4.1. Vítezoslav Nezval, Jaroslav Seifert

1.5. expresionizmus

1.5.1. Erich Maria Remarque - Na západe nič nové

1.6. dadaizmus

1.6.1. Tristan Tzara

1.7. surrealizmus

1.7.1. André Breton

2. ROMANTIZMUS

2.1. preromantizmus

2.1.1. Jean Jacques Rousseau

2.1.2. Johan Wolfgang Goethe - Utrpenie mladého Werthera

2.1.3. Friedrich Schiller - Panna Orleánska

2.2. romantizmus

2.2.1. svetová literatúra

2.2.1.1. Victor Hugo - Chrám matky božej v Paríži

2.2.1.2. Alexander Sergejevič Puškin - Kapitánova dcéra; Eugen Onegin

2.2.1.3. Šandor Pétofy - Víťaz Janko

2.2.2. slovenská literatúra

2.2.2.1. Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Janko Kráľ, Ján Botto

2.3. postromantizmus

2.3.1. Ján Palárik - Zmierenie alebo obrodružstvo pri obžinkoch

3. STAROVEK

3.1. orientálna

3.1.1. sumerská

3.1.1.1. Epos o Gilgamešovi

3.1.2. hebrejská

3.1.2.1. Biblia (Starý a Nový zákon)

3.2. antická

3.2.1. grécka

3.2.1.1. Homérove eposy - Illias a Odysea

3.2.1.2. Ezopove bájky

3.2.1.3. Sofokles - Antigona

3.2.2. rímska

3.2.2.1. dejepisectvo, rečníctvo, lyrika

3.2.2.2. Ovídius, Vergílius, Horácius

3.2.2.3. komédia

3.2.2.3.1. Plautus - Komédia o hrnci

3.2.2.3.2. Aristofanes - Oblaky

4. LITERÁRNA MODERNA

4.1. symbolizmus

4.1.1. Charles Baudelaire - Kvety zla

4.1.2. Ivan Krasko (Nox et solitudo)

4.1.3. Janko Jesenský - Verše

4.2. impresionizmus

4.2.1. Jean Arthur Rimbaud - Iluminácie (V zelenej krčmičke)

4.3. dekadencia

4.3.1. Charles Baudelaire - Mrcina

4.3.2. Paul Verlain - Prekliati básnici

5. REALIZMUS

5.1. slovenská literatúra

5.1.1. 1. vlna realizmu (opisný)

5.1.1.1. S.H.Vajanský - Tatry a more; Suchá ratolesť

5.1.1.2. P.O.Hviezdoslav - Krvavé sonety, Letorosty,..

5.1.1.3. Martin Kukučín - Dom v strání, Rysavá jalovica, Neprebudený, Keď báčik z Chochoľova umrie

5.1.1.4. Elena Maróthy Šoltésová, Terézia Vansová

5.1.2. 2. vlna realizmu (kritický)

5.1.2.1. Božena Slančíková-Timrava - Ťapákovci

5.1.2.2. Jozef Gregor Tajovský - Maco Mlieč, Mamka Pôstková, Statky-zmätky

5.1.2.3. Ľudmila Podjavorinská, Ján Čajak

5.2. svetová literatúra

5.2.1. Anglicko

5.2.1.1. Charles Dickens - Oliver Twist

5.2.2. Francúzsko

5.2.2.1. Honoré de Balzac - Otec Goriot

5.2.2.2. Guy de Maupassant - Miláčik

5.2.3. Rusko

5.2.3.1. Lev Nikolajevič Tolstoj - Anna Karenina

5.2.3.2. Fiodor Michajlovič Dostojevski - Zločin a trest

5.2.3.3. Anton Pavlovič Čechov - Čajka

6. STREDOVEK

6.1. náboženská

6.1.1. modlidba, mystérium, hagiografie, exemplá, legendy

6.2. svetská

6.2.1. rytierske eposy - Pieseň o Nibelungoch

6.3. staroslovienska

6.3.1. pôvodné

6.3.1.1. Proglas; Moravsko-panónske legendy (Kliment, Gorazd)

6.3.2. prekladové

6.3.2.1. misál, breviár, evanjelia (Nový zákon), Súdny zákonník pre svetských ľudí, časť Starého zákona

7. HUMANIZMUS A RENESANCIA

7.1. Taliansko

7.1.1. Dante Alighieri - Božská komédia

7.1.2. Giovanni Boccaccio - Dekameron

7.1.3. Francesco Petrarca - Sonety pre Lauru

7.2. Francúzsko

7.2.1. Francois Villón - Malý a Veľký testament

7.2.2. Francois Rablé - Gargantua a Pantagruel

7.3. Španielsko

7.3.1. Lope de Vega - Fuente ovejuna

7.3.2. Miguel de Cervantes - Dômyselný rytier don Quijote

7.4. Anglicko

7.4.1. William Shakespeare - Rómeo a Júlia, Hamlet,...

8. BAROK

8.1. slovenská literatúra

8.1.1. Hugolín Gavlovič - Valašská škola, mravúv stodola

8.2. svetová literatúra

8.2.1. Ján Amos Komenský - Didactica Magna; Labyrint sveta a ráj srdce

9. KLASICIZMUS

9.1. klasicizmus

9.1.1. slovenská literatúra

9.1.1.1. Pavol Jozef Šafárik

9.1.1.2. Ján Chalupka - Kocúrkovo

9.1.1.3. Ján Hollý - Svätopluk

9.1.2. svetová literatúra

9.1.2.1. Pierre Corneille - Cid

9.1.2.2. Moliére - Lakomec

9.1.2.3. Jean de la Fontaine (bájky)

9.2. osvietestvo

9.2.1. slovenská literatúra

9.2.1.1. Jozef Ignác-Bajza - René mládenca príhodi a skúsenosti

9.2.1.2. Juraj Fándly - Pilní domajší a polní hospodár; Slovenskí včelár

9.2.2. svetová literatúra

9.2.2.1. Daniel Defeo - Robinson Crusoe (dobrodružný román)

9.2.2.2. Denis Diderot - Encyklopédia

10. MEDZIVOJNOVÁ SLOVENSKÁ (avantgardy)

10.1. slovenská literatúra

10.1.1. poézia

10.1.1.1. prechodná generácia

10.1.1.1.1. Martin Rázus - Matka

10.1.1.1.2. Štefan Krčméry

10.1.1.2. neosymbolizmus

10.1.1.2.1. Emil Boleslav Lukáč - O láske neláskavej; Dunaj a Seina

10.1.1.3. vitalizmus

10.1.1.3.1. Ján Smrek - Básnik a žena (Dievča v rozkvete); Cválajúce dni; Zrno

10.1.1.4. katolícka moderna

10.1.1.4.1. Rudolf Dilong, Janko Silan, Pavol Gašparovič Hlbina (Básnikova modlidba)

10.1.1.5. ľavicová avantgarda (poetizmus)

10.1.1.5.1. Ján Rob-Poničan

10.1.1.5.2. Ladislav Novomestský - Nedeľa, Romboid

10.1.1.6. nadrealizmus (surrealizmus)

10.1.1.6.1. Rudolf Fábry - Uťaté ruky (Pokazený písací stroj)

10.1.2. próza

10.1.2.1. sociálno-psychologický realizmus

10.1.2.1.1. Milo Urban - Živý bič

10.1.2.1.2. Jozef Cíger-Hronský - Jozef Mak

10.1.2.2. naturalizmus

10.1.2.2.1. Ladislav Nadáši-Jégé - Adam Šangala

10.1.2.3. socialistický realizmus

10.1.2.3.1. Peter Jilemnický - O dvoch bratoch

10.1.2.4. lyrizačné tendencie

10.1.2.4.1. ornamentalizmus

10.1.2.4.2. lyricky-tvarovaná próza

10.1.2.4.3. próza naturizmu

10.2. svetová literatúra

10.2.1. stratená generácia

10.2.1.1. Ernest Hemingway - Starec a more

10.2.1.2. Erich Maria Remarque - Na západe nič nové

10.2.2. Romain Rolland - Peter a Lucia

10.2.3. Johan Steinbeck - Ovocie hnevu

11. PO 45.

11.1. slovenská literatúra

11.1.1. poézia

11.1.1.1. regionalisti

11.1.1.1.1. Ján Kostra - Moja rodná

11.1.1.1.2. Pavol Horov - 4 prúty Liptova

11.1.1.1.3. Andrej Plávka - Nioba matka naša

11.1.1.2. po 56.

11.1.1.2.1. Milan Rúfus - Až dozrieme; Kniha rozprávok; Modlidby a modlidbičky

11.1.1.3. po 59.

11.1.1.3.1. Miroslav Válek - Dotyky (Jablko); Domy sú ruky na ktorých smieš plakať

11.1.1.3.2. trnavskí konkretisti

11.1.1.3.3. osamelí bežci

11.1.1.4. 70. roky

11.1.1.4.1. pop-poézia

11.1.1.5. 90. roky

11.1.1.5.1. moderný autori

11.1.2. próza

11.1.2.1. postmoderna

11.1.2.1.1. Dušan Dušek - Kufor na sny (poviedka Pes)

11.1.2.1.2. Dušan Mitana - Hľadanie strateného autora

11.1.2.1.3. Franz Kafka - Premena

11.1.2.1.4. Vladimír Balla - Cudzí

11.1.2.2. Ladislav Mňačko - Ako chutí moc

11.1.2.3. František Hečko - Červené víno

11.1.2.4. Dominik Tatarka - Démon súhlasu

11.1.2.5. Vladimír Mináč - Smrť chodí po horách

11.1.2.6. Alfonz Bednár - Sklený vrch

11.1.2.7. Vojtech Mihálik

11.1.2.8. Nikita Chruščov

11.1.3. dráma

11.1.3.1. Lasica, Satinský - Soirée

11.2. svetová literatúra

11.2.1. existencionalizmus

11.2.1.1. Jerome David Salinger - Kto chytá v žite

11.2.1.2. Jean Paul Sarte - Múr

11.2.2. neorealizmus

11.2.2.1. Alberto Moravia - Rimanka

11.2.3. absurdná dráma

11.2.3.1. Samuel Beckett - Čakanie na Godota

11.2.4. rozhnevaní mladí muži

11.2.4.1. John Osborn - Obzri sa v hneve

11.2.4.2. John Wain - Ponáhlaj sa dole

11.2.4.3. John Braine - Miesto hore

11.2.4.4. George Orwell - 1984

11.2.5. beat generation

11.2.5.1. Lawrence Ferlingheti, Allen Ginsberg

11.2.6. postmoderna

11.2.6.1. Umberto Eco - Meno Ruže

11.2.6.2. Nabokov - Lolita

11.2.6.3. Kurt Vonnegant - Bitúnok č. 5

12. SÚČASNÁ

12.1. Vladimír Balla - Cudzí

12.2. Štepka - Jánošííík

12.3. Dominik Dán (detektívky)

12.4. Evita Urbániková

12.5. Adela Banášová