Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Progression by Mind Map: Progression

1. Efteruddannelse/kursusvirksomhed

1.1. Pilotprojekt i 2011/2012, 16 lærer gennemgår PIT-vejledningsforløb

1.2. Efterfølgende år gennemgår resten af lærerkollegiet samme vejledningsforløb

1.3. Kursusmidler

1.4. Fagteamkurser/ LRM- orientering

1.4.1. LRM - Lærerrådsmøde

2. It-vejledere

2.1. Deltager ved networkingsmøder

2.2. Samarbejdet med naboskolen udbygges

2.2.1. N. Zahles Seminarieskole er en del af N. Zahles Institution, som består af to grundskoler og et gymnasium.

3. Hardware

3.1. Activeboards

3.1.1. Indkøbe 4 Activeboards hvert år de næste 4 år

3.2. Holde hardware ajour

4. Software

4.1. Gennemgang af skolens allerede indkøbte licenser

4.1.1. Oprettelse af database som samler alle licenser et sted.

4.2. open source

4.2.1. finde nye platformer, undersøge dem og introducere dem for lærerne

5. Web 2.0

5.1. Wiki

5.2. eBooks

5.3. PrasaSIP

5.3.1. http://design.emu.dk/artikler/0825-pracsip.html#indhold174241993

6. Videndeling

6.1. Ændring af mødekulter

6.1.1. Administrative aftaler flyttes til intranettet og pædagogiske disussioner inkl. it-udvikling drøftes på fælles møder. Målet er at åbne op for videndeling.

6.2. MOA

6.2.1. Motivation Opportunity Ability

6.2.1.1. MOA-modellen består af tre faktorer, der hver især, men også i samspil med hinanden, påvirker videndeling. For det første er det ”motivation”, der ganske enkelt beskriver individets vilje til og ønske om at dele viden. For det andet er der ”opportunity”, der er de muligheder i omgivelserne, som kan føre til videndeling – fx om individet har tid til at mødes med andre, eller om individet nu også af og til møder sine kolleger og altså ikke hele tiden er på besøg hos kunder. For det tredje er der ”ability”, der beskriver individets kognitive formåen til at dele viden – eksempelvis om individet nu engang er i stand til at forklare andre den viden, hun nu besidder.

6.2.1.2. "Mere Videndeling" af Peter Holdt Christensen. Hans Reitzels Forlag 2010. 1. udgave 1. oplag.

6.3. Krav til lærerne defineres og verificeres. Her forventer vi at lærerne oploader deres succesoplevelser og at vi får bygget en vidensbank op.

6.4. Samarbejdet med naboskolerne styrkes

6.4.1. N. Zahles Seminarieskole er en del af N. Zahles Institution, som består af to grundskoler og et gymnasium.

7. Bog og materialeindkøb

7.1. eBooks

7.2. Bogsystemer med interaktivitet

8. Udvikling af elev-pc-kørekort

8.1. N. Zahles Seminarieskole har p.t. intet formaliseret elev-pc-kørekort, men sigter efter Fælles Mål og skolens egne målsætninger.

9. Udvikling af it- og mediehandleplan

9.1. Der har eksisteret en it- og mediehandleplan i mange år, men den skal opdateres og justeres.