Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Progression by Mind Map: Progression
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Progression

Efteruddannelse/kursusvirksomhed

Pilotprojekt i 2011/2012, 16 lærer gennemgår PIT-vejledningsforløb

Efterfølgende år gennemgår resten af lærerkollegiet samme vejledningsforløb

Kursusmidler

Fagteamkurser/ LRM- orientering

It-vejledere

Deltager ved networkingsmøder

Samarbejdet med naboskolen udbygges

Hardware

Activeboards

Holde hardware ajour

Software

Gennemgang af skolens allerede indkøbte licenser

open source

Web 2.0

Wiki

eBooks

PrasaSIP

Videndeling

Ændring af mødekulter

MOA

Krav til lærerne defineres og verificeres. Her forventer vi at lærerne oploader deres succesoplevelser og at vi får bygget en vidensbank op.

Samarbejdet med naboskolerne styrkes

Bog og materialeindkøb

eBooks

Bogsystemer med interaktivitet

Udvikling af elev-pc-kørekort

N. Zahles Seminarieskole har p.t. intet formaliseret elev-pc-kørekort, men sigter efter Fælles Mål og skolens egne målsætninger.

Udvikling af it- og mediehandleplan

Der har eksisteret en it- og mediehandleplan i mange år, men den skal opdateres og justeres.