Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Progression by Mind Map: Progression
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Progression

Efteruddannelse/kursusvirksomhed

Pilotprojekt i 2011/2012, 16 lærer gennemgår PIT-vejledningsforløb

Efterfølgende år gennemgår resten af lærerkollegiet samme vejledningsforløb

Kursusmidler

Fagteamkurser/ LRM- orientering

LRM - Lærerrådsmøde

It-vejledere

Deltager ved networkingsmøder

Samarbejdet med naboskolen udbygges

N. Zahles Seminarieskole er en del af N. Zahles Institution, som består af to grundskoler og et gymnasium.

Hardware

Activeboards

Indkøbe 4 Activeboards hvert år de næste 4 år

Holde hardware ajour

Software

Gennemgang af skolens allerede indkøbte licenser

Oprettelse af database som samler alle licenser et sted.

open source

finde nye platformer, undersøge dem og introducere dem for lærerne

Web 2.0

Wiki

eBooks

PrasaSIP

http://design.emu.dk/artikler/0825-pracsip.html#indhold174241993

Videndeling

Ændring af mødekulter

Administrative aftaler flyttes til intranettet og pædagogiske disussioner inkl. it-udvikling drøftes på fælles møder. Målet er at åbne op for videndeling.

MOA

Motivation Opportunity Ability, MOA-modellen består af tre faktorer, der hver især, men også i samspil med hinanden, påvirker videndeling. For det første er det ”motivation”, der ganske enkelt beskriver individets vilje til og ønske om at dele viden. For det andet er der ”opportunity”, der er de muligheder i omgivelserne, som kan føre til videndeling – fx om individet har tid til at mødes med andre, eller om individet nu også af og til møder sine kolleger og altså ikke hele tiden er på besøg hos kunder. For det tredje er der ”ability”, der beskriver individets kognitive formåen til at dele viden – eksempelvis om individet nu engang er i stand til at forklare andre den viden, hun nu besidder., "Mere Videndeling" af Peter Holdt Christensen. Hans Reitzels Forlag 2010. 1. udgave 1. oplag.

Krav til lærerne defineres og verificeres. Her forventer vi at lærerne oploader deres succesoplevelser og at vi får bygget en vidensbank op.

Samarbejdet med naboskolerne styrkes

N. Zahles Seminarieskole er en del af N. Zahles Institution, som består af to grundskoler og et gymnasium.

Bog og materialeindkøb

eBooks

Bogsystemer med interaktivitet

Udvikling af elev-pc-kørekort

N. Zahles Seminarieskole har p.t. intet formaliseret elev-pc-kørekort, men sigter efter Fælles Mål og skolens egne målsætninger.

Udvikling af it- og mediehandleplan

Der har eksisteret en it- og mediehandleplan i mange år, men den skal opdateres og justeres.