Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Капка по капка или какво може да ни донесе спестяването на монети by Mind Map: Капка по капка или какво може да ни донесе спестяването на монети
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Капка по капка или какво може да ни донесе спестяването на монети

колко?

пари

време

защо?

цел

смисъл

полза

резултатът!

лесен навик за спестяване

получих нещо безплатно

получих пари

по-дълбоко разбиране за парите

как?

по 1 лв на ден

всички в касата