Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ЕНЕРГЕТИК by Mind Map: ЕНЕРГЕТИК

1. Повинен знати

1.1. 1. Інженер-енергетик належить до категорії керівників.

1.2. 2. Інженер-енергетик призначається і звільняється з займаної посади наказом директора.

1.3. 3. На посаду інженера-енергетика призначається особа яка має повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст) і стаж роботи не менше 3 роки.

1.4. 4. нженер-енергетик повинен знати: - Постанови, розпорядження, накази вищестоящих органів, нормативні та інші керівні документи з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії; - Правила і засоби контролю відповідності технічного стану обладнання вимогам безпечного ведення робіт; - Методи вивчення умов праці на робочих місцях; - Основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства; - Організаційну структуру управління підприємством; - Організаційну роботи з техніки безпеки і теплотехніки; - Систему стандартів безпеки праці; - Методи та форми пропаганди інформації з теплотехніки; - Порядок і терміни подання звітності про виконання заходів з охорони праці і виробничої санітарії; - Норми і порядок забезпечення працівників спецодягом і терміни його експлуатації; - Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства; - Норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.

2. Повинен вміти

2.1. 1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства.

2.2. 2. Перевіряти діяльність структурних підрозділів підприємства, які здійснюють енергетичне обслуговування підприємства.

2.3. 3. Брати участь у підготовці проектів, наказів, інструкцій, розпоряджень а також інших документів, пов’язаних з енергетичним обслуговуванням підприємства.

2.4. 4. Вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділів підприємства та фахівців необхідну інформацію.

2.5. 5. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства з питань, які належать до його компетенції.

2.6. 6. Взаємодіяти з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства з питань діяльності енергетичного господарства.

2.7. 7. В межах своєї компетенції підписувати та візитувати за своїм підписом розпорядження по підприємству з питань енергетичного обслуговування виробництва.

2.8. 8. Здійснювати відключення від мережі електропостачання електричне, теплове та інше устаткування, яке знаходиться у незадовільному стані, а також при загрозі аварій та нещасних випадках.

3. Вимоги до енергетика

3.1. 1. За якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов’язків.

3.2. 2. Нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства.

3.3. 3. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

3.4. 4. За здійснення в процесі виконання своїх посадових обов’язків вчинків які містять склад злочину, за що несе відповідальність згідно норм законодавства Україна.

4. Корисні джерела

4.1. 1. Каталог посадових інструкцій

4.2. 2. Вікіпедія

4.3. 3. Профорієнтація

4.4. 4. Як виглядає робота енергетика

4.5. 5. відеоресурс YouTube

4.6. 6. Презентація