Culturas Precolombinas de América.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Culturas Precolombinas de América. by Mind Map: Culturas Precolombinas de América.

1. Aztecas

1.1. Ubicación

1.1.1. Valle de México

1.2. Caract Pol

1.2.1. Imperio

1.3. Carc Econ

1.3.1. Agricultura

1.4. Carac Cult

1.4.1. politeistas

1.4.2. calendario

1.4.3. piramides

2. Mayas

2.1. Ubicación

2.1.1. Sur México, Honduras, El Salvador, Guatemala

2.2. Caract Pol

2.2.1. Ciudades-Estado, Príncipes

2.3. Carac Econ

2.3.1. Agricultura

2.4. Caract Cult

2.4.1. Sistema sexagecimal

2.4.2. astronomía, calendario.

2.4.3. Concepto de cero

3. Incas

3.1. Ubicación

3.1.1. América del Sur

3.2. Caract Pol

3.2.1. Imperio

3.3. Carac Econ

3.3.1. Agricultura y Ganadería

3.4. Carac Cult

3.4.1. Trepanaciones