Викладання інформатики у 8 класі. 2016-2017 н. р.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Викладання інформатики у 8 класі. 2016-2017 н. р. by Mind Map: Викладання інформатики у 8 класі. 2016-2017 н. р.

1. Перелік підручників

1.1. «Інформатика» підручник для 8 класу знз (Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.)

1.1.1. Календарне планування

1.1.2. Піручник

1.2. «Інформатика» підручник для 8 класу знз (Гуржій А.М., Карташова Л.А., Лапінський В.В., Руденко В.Д.)

1.3. «Інформатика» підручник для 8 класу знз (Казанцева О.П., Стеценко І.В.)

1.4. «Інформатика» підручник для 8 класу знз (Морзе Н.В., Вембер В.П., Барна О.В.)

1.4.1. Підручник

1.4.2. Календарне планування

1.5. «Інформатика» підручник для 8 класу знз (Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)

1.5.1. Підручник

1.5.2. Календарне планування

2. Програма

2.1. 70 год

2.1.1. Кодування даних (3 год)

2.1.1.1. Практична робота 1. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних

2.1.2. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера (5 год)

2.1.2.1. Практична робота 2. Конфігурація комп’ютера під потребу

2.1.2.2. Практична робота 3. Архівування та розархівування даних

2.1.3. Опрацювання текстових даних (6 год)

2.1.3.1. Практична робота 4. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів

2.1.3.2. Практична робота 5. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків

2.1.3.3. Презентація

2.1.4. Опрацювання об’єктів мультимедіа (6 год)

2.1.4.1. Практична робота 6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду

2.1.4.2. Практична робота 7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті

2.1.5. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування (8 год.)

2.1.5.1. Практична робота № 8. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення.

2.1.5.2. Практична робота № 9. Створення програми з кнопками та написами.

2.1.6. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами (20 год)

2.1.6.1. Практична робота 10. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування

2.1.6.2. Практична робота 11. Налагодження готової програми

2.1.6.3. Практична робота 12. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин

2.1.6.4. Практична робота 13. Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних

2.1.7. Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора (10 год)

2.1.7.1. Практична робота 14. Розв’язування задач на обчислення.

2.1.7.2. Практична робота 15. Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування

2.1.7.3. Практична робота 16. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри

2.1.7.4. Презентація

2.1.8. Розв’язування компетентнісних задач (5 год)

2.1.9. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика» (4 год)

2.1.10. Резерв – 3 год

2.2. Практичні роботи

2.2.1. 25 % уроків -  практичні, які оцінюються

2.2.1.1. для учнів 8-9 класів - 20-25 хв.;

2.2.2. методичні рекомендації

3. Методичні рекомендації

4. Я ЛЮБЛЮ НАУКУ