Aktywizacja ucznia do pracy zespołowej

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Aktywizacja ucznia do pracy zespołowej by Mind Map: Aktywizacja ucznia do pracy zespołowej

1. przyczyny

1.1. życie społeczne

1.2. umiejętności pracy zespołowej

1.3. rynek pracy

1.3.1. synergia wiedzy

2. jak aktywizować

2.1. praca własna ucznia

2.2. praca w grupach

2.3. system oceniania zespołu

2.3.1. jako całość

2.3.2. zindywidualizowana ocena członków grupy

2.4. stymulacja ruchowa

2.5. aspekty emocjonalne

3. pedagog musi się uczyć metod aktywizacji

3.1. na studiach

3.2. na własnych doświadczeniach

3.3. śledząc czyjeś doświadczenia

3.4. na szkoleniach

3.4.1. tradycyjne

3.4.2. treningowe

4. METODY

4.1. cechy

4.1.1. możliwość podziału zadań

4.1.2. ograniczone ocenianie w trakcie pracy

4.1.3. możliwość oceny fragmentów pracy

4.2. rodzaje metod

4.2.1. metaplan

4.2.2. kula śnieżna

4.2.3. burza mózgów

4.2.4. rybi szkielet

4.2.5. projekt

4.2.6. mapa pamięci on line

4.2.6.1. współdzielenie pracy