Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Læringstiler by Mind Map: Læringstiler

1. Auditiv

1.1. Lærer ved å lytte

2. Taktil

2.1. Lærer ved å ta og føle på ting

3. Kinestetisk

3.1. Lærer i bevegelse

4. Visuell

4.1. Lærer ved å lese og se på bilder