Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EMOSYON by Mind Map: EMOSYON

1. NAIPAPAMALAS ANG KANIYANG PAGPAPAHALAGA SA MGA BAGAY SA KANIYANG PALIGID.

2. NAPAPAMAHALAAN

2.1. NABABATID NG TAO ANG NANGYAYARI SA KANIYANG PALIGID AT NABIBIGYAN ITO NG KATUTURAN NG KANIYANG ISIP.

2.2. NAKATUTUKOY ANG HIGIT NA ANGKOP NA KILOS KUNG SAKALING MARARAMDAMAN MULI ANG DAMDAMIN

2.3. NAGAGAMIT ANG PAKIKIPAGKOMUNIKAYON AT PAKIKIPAGUGNAYAN SA KAPWA.

2.4. PAANO?

2.4.1. TANUNGIN PALAGI ANG SARILI

2.4.2. TANGGAPIN NA IKAW AY TAKOT, AT HARAPIN ITO.

2.4.3. ISAISP NA ANG TAGUMPAY AY HINDI NASUSUKAT KUNG ANONG MERON SA ISANG TAO KUNDI SA KAKAYAHAN NA MAMUHAY NANG MAY PAGPAPAHALAGA AT DANGAL.

2.4.4. MATUTONG TANGGAPIN NA MAY HANGGANAN ANG LAHAT NG BAGAY NA MAYROON TAYO.

3. HINDI NAPAPAMAHALAAN

3.1. PAGKALITO

3.2. KRISIS

3.3. LITERASIYA

4. PAGPAPAUNLAD

4.1. PAMAMAHALA SA SARILING EMOSYON

4.2. PAGKIKILALA SA SARLING EMOSYON

4.3. MOTIBASYON

4.4. PAGKIKILALA AT PAGUNAWA SA DAMDAMIN NG IBA

4.5. PAMAMAHALA SA UGNAYAN

5. MGA URI NG DAMDAMIN

5.1. PANDAMA

5.2. KALAGAYAN NG DAMDAMIN

5.3. SISIKONG

5.4. ISPIRITUWAL NA DAMDAMIN

6. MGA PANGUNAHING EMOSYON

6.1. NAKAKALUNGKOT

6.1.1. KATATAGAN

6.2. NAKIKISIYA

6.2.1. WASTONG PAMAMAHALA

7. PANLOOB NA RESULTA SA MGA BAGAY NA NAGYAYARI SA PALIGID. NADADAMA MUNA ITO BAGO ITO NAHUHUSGAHAN

8. SALAMAT SA PAKIKINIG!!!!