Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Untitled by Mind Map: Untitled

1. Rèn Luyện Thành thạo 10 thói quen tốt

1.1. Cụ Thể

1.1.1. Thật thành thạo 7 thói quen trong 7 thói quen để thành đạt

1.1.2. Thói quen đọc sách mỗi ngày 30p -1h

1.1.3. Thói quen xem thông tin, tin tức,.. 2h/1 ngày

1.1.4. Luyện Tập Thiền 30p -1h Từ 5h sáng mỗi ngày

1.1.5. Từ ngày 11/09/2016-09/09/2021

1.2. Lý Do

1.2.1. Tối giản thời gian làm việc, học tập

1.2.2. Quản lý thời gian tốt

1.2.3. Giúp đời sống tốt đẹp hơn, sung sướng hơn

1.2.4. Đảm bảo sức khỏe, phong cách, khả năng inh hoạt tôt

2. Trang chủ > Đào tạo > Viết mục tiêu SMART Viết mục tiêu SMART Mỗi buổi sáng thức dậy bạn có đặt cho mình 3 câu hỏi quan trọng: 1. Mình muốn trở thành ai sau 5 năm nữa? 2. Mục tiêu đối với công việc hiện tại của mình là gì? 3. Mình muốn đạt được gì khi kết thúc ngày làm việc hôm nay? Nếu bạn muốn đạt được những mơ ước hay mong muốn của mình, bạn nên lặp đi lặp lại 3 câu hỏi này mỗi ngày để viết xuống những Mục tiêu bởi nếu thiếu Mục tiêu, bạn sẽ thiếu định hướng và sự tập trung. Vấn đề là để hoành thành những Mục tiêu đó, trước hết bạn cần phải biết cách xây dựng Mục tiêu. Đó là một quá trình bắt đầu bằng những tuyên ngôn về những điều bạn mơ ước hay mong muốn và kết thúc bằng rất nhiều việc phải làm trước khi bạn chạm tới Mục tiêu. viet muc tieu smart Trong Hệ thống IMC, đối với mỗi mục tiêu viết ra bạn phải trải qua 3 bước chính: 1. Xây dựng những mục tiêu ý nghĩa và mang tính thách thức đối với người thực hiện. 2. Xác định tính SMART của Mục tiêu. 3. Thống nhất Mục tiêu với cấp trên trực tiếp. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta cùng nhau tập trung vào bước “Xác định tính SMART” của mục tiêu. Một Mục tiêu SMART là một mục tiêu mang tính cụ thể (S-Specific), đo lường được (M-Mesurable), có khả năng thực hiện (A-Achievable), mang tính thực tế (R-Realistic) và có giới hạn thời gian (T-Timetable). Mục tiêu ban đầu: Cụ thể (S-Specific) What – Cần phải hoàn thành mục tiêu gì? Why – Tại sao? How – Làm như thế nào? Có thể đo lường (M-Measurable) Làm thế nào để đo xem mình có hoàn thành mục tiêu hay không? Có khả năng thực hiện (A-Achievable) Đã có ai hoàn thành mục tiêu tương tự chưa? Mình có đủ kỹ năng, kiến thức, khả năng và nguồn lực hoàn thành mục tiêu không? Có tính thực tế(R-Realistic) Lý do, mục đích, lợi ích của việc hoàn thành mục tiêu là gì? Đã phù hợp với mục tiêu dài hạn của tổ chức hoặc cá nhân chưa? Có giới hạn thời gian(T-Timetable) Thời gian nào cần hoàn thành mục tiêu? Thời gian này đã đủ thách thức để rèn luyện tinh thần khẩn trương và kỷ luật chưa? Mục tiêu cuối cùng:

3. Mục Tiêu Cuộc Đời

3.1. 1 Năm Sau

3.1.1. Học Tiếng Anh giao tiếp

3.1.1.1. Cụ Thể

3.1.1.1.1. Từ Vựng 3650 từ

3.1.1.1.2. Phát âm 42 âm

3.1.1.1.3. Viết Luận ngắn 1 tuần/1 lần

3.1.1.1.4. Nghe 1 ngày/1 lần

3.1.1.1.5. Giải Trí: Xem phim, nghe nhạc, đọc truyện,...bằng english

3.1.1.2. Lý Do

3.1.1.2.1. Kết bạn người nước ngoài

3.1.1.2.2. Tăng kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.

3.1.2. Học Tập

3.1.2.1. Cụ Thể

3.1.2.1.1. Kết thúc năm 2 với kết quả 3.0

3.1.2.1.2. Rèn luyện bằng việc 2h/1 ngày

3.1.2.1.3. Tìm Và áp dụng phương pháp học tập hiệu quả

3.1.2.1.4. 09/09/ 2016 - 05/06/2017

3.1.2.2. Lý Do

3.1.2.2.1. Đảm bảo việc học tập khá giỏi

3.1.2.2.2. Đảm bạo được chiếc bằng ra trường

3.1.3. Rèn luyện sức khỏe

3.1.3.1. Cụ Thể

3.1.3.1.1. rèn luyện qua thể dục

3.1.3.1.2. Ngày 1-2h/1 ngày

3.1.3.2. Lý Do

3.1.3.2.1. Sức khỏe toàn diện

3.1.3.2.2. Thân hình mong muốn

3.1.3.2.3. Đảm bảo tràn trề năng lượng

3.1.3.2.4. Đảm bảo tinh thần thoải mai ổ định, ít stress

3.1.4. Tạo Lập thói quen đọc sách

3.1.4.1. Cụ Thể

3.1.4.1.1. 30p-1h/1 ngày

3.1.4.1.2. Đọc các cuốn sách của doanh nhân lớn, phát triển bản thân

3.1.4.2. Lý Do

3.1.4.2.1. Nắm bắt thông tin tốt hơn

3.1.4.2.2. Biết được các thỏi quen của các vĩ nhân

3.1.4.2.3. Học cách tư duy của những người thành công

3.1.4.2.4. Học được những tin hoa của cuộc sống

3.1.4.2.5. Giúp bản thân phát triển tốt hơn

3.1.4.2.6. Thấu hiểu được bản thân và các giá trị sống

3.2. 3 Năm Sau

3.2.1. Rèn Luyện - Nghiên Cứu - phát triển bản thân

3.2.1.1. Cụ Thể

3.2.1.1.1. Bộ công cụ phát triển bản thân

3.2.1.2. Lý Do

3.2.1.2.1. Thấu hiểu mình trước khi thấu hiểu người khác

3.2.1.2.2. Khởi đầu thực hiện ước mơ

3.2.1.2.3. Là đam mê

3.2.1.2.4. Giúp bản thân phát triển một cách tôi đa tiềm năm bản thân

3.2.2. Đạt toiec 6.5

3.2.2.1. Cụ Thể

3.2.2.1.1. Trước khi ra trường 1 kỳ

3.2.2.1.2. Đạt qua giao tiếp đầu tiên sau đó luyện tập thêm

3.2.2.1.3. Thành thạo 4 Kỹ năng Reading, Speaking, writing, Listening

3.2.2.2. Lý Do

3.2.2.2.1. Chứng chỉ đầu ra trường đại học

3.2.2.2.2. Thỏa mãn nhu cầu bản thân cũng như các yêu cầu của cuộc sống, doanh nghiệp

3.2.2.2.3. Tự tin chia sẻ, học hỏi một số kiến thức

3.2.2.2.4. Chứng nhận cho thành thạo ngôn ngữ EngLish

3.2.3. Thành thạo 1 phần mềm lập trình

3.2.3.1. Cụ Thể

3.2.3.1.1. Phần mềm matlab

3.2.3.2. Lý Do

3.2.3.2.1. ứng dụng cho chuyên ngành

3.2.3.2.2. Ứng dụng cho công việc sau này

3.2.4. Tìm kiếm các cơ hôi doanh nghiệp

3.2.4.1. Cụ Thể

3.2.4.1.1. Doanh nghiệp điện

3.2.4.2. Lý Do

3.2.4.2.1. Tìm công việc ổn định trước khi đi thực hiện ước mơ lập nghiệp

3.2.4.2.2. Trải nghiệm thực tế, tích kinh nghiệm, hiểu biết về chuyên ngành

3.2.4.2.3. Có cơ hội đc cử đi du học

3.3. 5 Năm Sau

3.3.1. Thành Thạo thêm 1 Ngôn Ngữ Mới

3.3.1.1. Cụ Thể

3.3.1.1.1. Tiếng nhật

3.3.1.2. Lý Do

3.3.1.2.1. Đi du học

3.3.1.2.2. Giao tiếp kết bạn với người nhật

3.3.1.2.3. Có khả năng làm trong môi trường nhật

3.3.2. Trải nghiệm hành trình Đà Nẵng -> Hà Tĩnh

3.3.2.1. Cụ Thể

3.3.2.1.1. Đi bộ hoặc xe đạp

3.3.2.1.2. Chỉ mang nhiều nước và thứ ăn 1 ngày 3-500 nghìn đề phòng TH đặc biệt

3.3.2.1.3. Tự Xin ăn hoặc làm việc để được ăn cơm

3.3.2.1.4. Sau khi tôt nghiệp đại học 1 tháng

3.3.2.2. Lý Do

3.3.2.2.1. Tạo động lực cho bản thân

3.3.2.2.2. Học hỏi nhiều nguồn văn hóa

3.3.2.2.3. Tiếp thu những kiên thức mới về quê hương miền trung

3.3.2.2.4. Tìm ra gia trị bản thân trong đó

3.3.2.2.5. rèn luyện nhiều đức tính và tính cách tốt

3.3.3. Đi Du học Tại nước Ngoài

3.3.3.1. Cụ Thể

3.3.3.1.1. Du Học nhật

3.3.3.2. Lý Do

3.3.3.2.1. Học tập thêm kiến thức chuyên ngành

3.3.3.2.2. Rèn luyện khả năng thực hành

3.3.3.2.3. Rèn luyện phong cách làm việc người nhật

3.3.3.2.4. Học hỏi khả năng kỷ luật, một số tinh cách tốt đẹp của con người họ

3.4. 10 Năm sau

3.4.1. Thành lập Công ty riêng

3.4.1.1. Cụ Thể

3.4.1.1.1. Là nơi trải nghiệm thật sự về độc laajo và tương thuộc

3.4.1.1.2. Mô hình theo Sản xuât, chu câp, dây chuyền, bán sản phẩm

3.4.1.1.3. Cơ Cấu bởi những người Có cùng tư tưởng

3.4.1.1.4. Đội ngũ khoảng 10 người đồng đội

3.4.1.2. Lý Do

3.4.1.2.1. Là bước tất yếu cho ước mơ sứ mệnh cuộc đời

3.4.1.2.2. Được tự do độc lâp tài chính, chủ kiến

3.4.1.2.3. Giải quyết việc làm cho khoảng vài chục người

3.4.2. Thành lập các trung tâm phát triển kỹ năng

3.4.2.1. Cụ Thể

3.4.2.1.1. Đào Tạo về

3.4.2.1.2. Rèn luyện trong môi trường trung tâm

3.4.2.1.3. Kết hợp phát triển kỹ năng mềm với kỹ năng như tin học, ngoại ngữ,..

3.4.2.1.4. Học tập và tổ chức theo chuẩn của thế giới

3.4.2.1.5. Dành cho người từ 2 - 25 tuổi

3.4.2.2. Lý do

3.4.2.2.1. Từng bước đạt đến ước mơ

3.4.2.2.2. Giảm tỷ lệ thất nghiệp cho sinh viên

3.4.2.2.3. Cũng là môi trường cho con cái sau này học tập phát triển

3.4.2.2.4. Vì đam mê

3.5. Sứ Mệnh