ส่วนประกอบสำหรับทำแกงเลียงกุง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ส่วนประกอบสำหรับทำแกงเลียงกุง by Mind Map: ส่วนประกอบสำหรับทำแกงเลียงกุง

1. เครื่องมือ

1.1. หม้อ

1.2. ครก

2. วัตถุดิบ

2.1. ผัก

2.1.1. ฟักทอง

2.1.2. ข้าวโพด

2.1.3. บวบหั่น

2.1.4. เห็ดฟาง

2.1.5. ถั่วฝักยาว

2.1.6. แตงโมอ่อน

2.1.7. ใบแมงลัก

2.1.8. กระชาย

2.1.9. พริกไทย

2.1.10. หอมแดงไทย

2.1.11. พริกขี้หน

2.2. สัตว์

2.2.1. กุ้งแห้งป่น

2.2.2. กุ้ง

2.3. เครื่องปรุง

2.3.1. กะปิย่าง

2.3.2. น้้าปลา

2.3.3. น้้าตาลทราย

2.3.4. น้้า

3. จำนวนวัตุดิบ

3.1. ฟักทองหั่น 5 ชิ้น

3.2. ข้าวโพดอ่อนหั่น 5 ชิ้น

3.3. บวบหั่น 5 ชิ้น

3.4. เห็ดฟางผ่าครึ่ง 5 ชิ้น

3.5. ถั่วฝักยาวหั่น 5 ชิ้น

3.6. แตงโมอ่อนปลอกเปลือกหั่น 5 ชิ้น

3.7. ใบแมงลัก 15 ใบ

3.8. กระชายสับ 1 ช้อนโต๊ะ

3.9. พริกไทยเม็ด 1 ช้อนชา

3.10. หอมแดงไทย 3 หัว

3.11. กะปิย่าง 2 ช้อนชา

3.12. กุ้งแห้งป่น 1 ช้อนโต๊ะ

3.13. พริกขี้หนู 5 เม็ด

3.14. น้้าปลา 2 ช้อนโต๊ะ

3.15. น้้าตาลทราย 1/2 ช้อนชา

3.16. น้้าตาลทราย 1/2 ช้อนชา

3.17. กุ้ง 5 ตัว