les varietats lingüístiques

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
les varietats lingüístiques by Mind Map: les varietats lingüístiques

1. segons l'edat, el grup de gènere el nivell social o cultural, de la professió

2. varietats funcionals

2.1. segons el tema

2.1.1. allò de què es parla: especialitzat o tècnic

2.2. segons el canal

2.2.1. oral o escrit: espontani o no preparat

2.3. segons la intenció

2.3.1. propòsit del missatge

2.4. segons el nivell de formalitat

2.4.1. alt o baix, depèn de la coneixença

3. varietats socials

4. varietats geogràfiques

4.1. depenen de l'origen geogràfic

5. varietats històriques

5.1. catala medieval vs. català contemporani

6. registres lingüístics

6.1. registre formal

6.1.1. literari

6.1.1.1. cientificotècnic

6.2. registre estàndar

6.3. registre informal

6.3.1. col·loquial/familiar

6.3.1.1. vulgar