les varietats lingüístiques

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
les varietats lingüístiques by Mind Map: les varietats lingüístiques

1. varietats funcionals

1.1. segons el tema

1.1.1. allò de què es parla: especialitzat o tècnic

1.2. segons el canal

1.2.1. oral o escrit: espontani o no preparat

1.3. segons la intenció

1.3.1. propòsit del missatge

1.4. segons el nivell de formalitat

1.4.1. alt o baix, depèn de la coneixença

2. varietats socials

2.1. segons l'edat, el grup de gènere el nivell social o cultural, de la professió

3. varietats històriques

3.1. catala medieval vs. català contemporani

4. registres lingüístics

4.1. registre formal

4.1.1. literari

4.1.1.1. cientificotècnic

4.2. registre estàndar

4.3. registre informal

4.3.1. col·loquial/familiar

4.3.1.1. vulgar