Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Struktura szkoły by Mind Map: Struktura szkoły
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Struktura szkoły

programy modułowe

Działania

in job training

superwizja

szkolenie

warsztaty

konsultacje

zajęcia pozalekcyjne

przygotowanie programów i scenariuszy

badanie efektywność

ewaluacja

osoby

w

z

problemy do rozwiązania (nasze)

RODZICE

Doradca uczenia się i rozwoju

Nauczanie przedsiębiorczości

problemy do rozwiązania (szkoły)

niska frekwencja

Mała motywacja do uczenia

Słabe wyniki egzaminów zawodowych 4/30 - niski % zdawalności

niskie wyniki matury

nie wprowadzono do tej pory kształcenia modułowego

Formy pracy z uczniami

ePortfolio

Zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne

Zajęcia pozaszkolne - kompetencje kluczowe

Zajęcia specjalistyczne

Doradztwo zawodowe

wyjazdy naukowo-dydaktyczne