Struktura szkoły

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Struktura szkoły by Mind Map: Struktura szkoły

1. programy modułowe

2. Działania

2.1. in job training

2.2. superwizja

2.3. szkolenie

2.4. warsztaty

2.5. konsultacje

2.6. zajęcia pozalekcyjne

2.7. przygotowanie programów i scenariuszy

2.8. badanie efektywność

2.9. ewaluacja

3. osoby

3.1. w

3.1.1. Szef szkoły

3.1.1.1. Lider technologii

3.1.1.2. Lider metodyki

3.1.1.3. Koordynator przygotowania zawodowego

3.1.1.4. Lider ePortfolio

3.1.2. Szef elektrowni

3.2. z

3.2.1. osoby spoza szkoły i elektrowni

3.2.1.1. Koordynator merytoryczny (Furgoł)

3.2.1.2. Koordynator COACH ds. metodyki i technologii (Hojnacki)

3.2.1.3. Koordynator COACH ds. kształcenia modułowego (Stebel)

4. problemy do rozwiązania (nasze)

4.1. RODZICE

4.2. Doradca uczenia się i rozwoju

4.3. Nauczanie przedsiębiorczości

5. problemy do rozwiązania (szkoły)

5.1. niska frekwencja

5.2. Mała motywacja do uczenia

5.3. Słabe wyniki egzaminów zawodowych 4/30 - niski % zdawalności

5.4. niskie wyniki matury

5.5. nie wprowadzono do tej pory kształcenia modułowego

6. Formy pracy z uczniami

6.1. ePortfolio

6.2. Zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne

6.3. Zajęcia pozaszkolne - kompetencje kluczowe

6.4. Zajęcia specjalistyczne

6.5. Doradztwo zawodowe

6.6. wyjazdy naukowo-dydaktyczne