แกงเลียงกุ้ง

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แกงเลียงกุ้ง by Mind Map: แกงเลียงกุ้ง

1. เครื่องมือ

1.1. หม้อ

1.2. ครก

2. วัถุดิบพืช

2.1. ฟักทอง

2.2. ข้าวโพดอ่อน

2.3. บวบ

2.4. เห็ดฟาง

2.5. ถั่วฝักยาว

2.6. แตงโมอ่อน

2.7. ใบแมงลัก

2.8. กระชายสับ

2.9. พริกไทยเม็ด

2.10. หอมแดงไทย

2.11. พริกขี้หนู

3. วัถุดิบสัตว์

3.1. กุ้ง

3.2. กุ้งแห้งป่น

4. เครื่องปรุง

4.1. กะปิย่าง

4.2. น้ำตาลทราย

4.3. น้ำเปล่า

4.4. น้ำปลา