TAKRIF DAN DEFINISI TAMADUN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TAKRIF DAN DEFINISI TAMADUN by Mind Map: TAKRIF DAN DEFINISI TAMADUN

1. mad-da-na (Arab)

1.1. membangunkan/memajukan

1.2. menduduki sesuatu tempat/bandar

1.3. menjadikan seseorang kepada kelakuan kebandaran

2. civilisation (English)

2.1. daripada bahasa latin-civitas (bandar)

2.2. sifat kemasyarakatan yang berunsur  :-

2.2.1. positif

2.2.2. kebandaran

2.2.3. sopan-santun

2.2.4. kerakyatan

2.2.5. sivil dan sivik

3. Istilah lain

3.1. Ibn Khaldun

3.1.1. Umran

3.1.2. Hadharah(terkenal di Malaysia) - suatu wilayah/bahagian yang menjadi ibu kota/bandar

3.2. Farid Wajdi dan Muhammad 'Abduh

3.2.1. Madani(terkenal di Malaysia) -'masyarakat Madani' iaitu masyarakat bertamadun

4. Cakupan kemajuan

4.1. intelektual

4.2. kebudayaan

4.3. kebendaan

4.4. tingkah laku