Система "Клієнт-банк"                                                 СИСТЕМА «КЛІЄНТ – БАНК» («C...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Система "Клієнт-банк"                                                 СИСТЕМА «КЛІЄНТ – БАНК» («Client–Bank» System) – форма банківського обслуговування клієнтів, яка побудована на використанні інформаційних технологій, що забезпечують клієнтам можливість дистанційного отримання фінансової інформації та управління банківськими рахунками. by Mind Map: Система "Клієнт-банк"                                                 СИСТЕМА «КЛІЄНТ – БАНК» («Client–Bank» System) – форма банківського обслуговування клієнтів, яка побудована на використанні інформаційних технологій, що забезпечують клієнтам можливість дистанційного отримання фінансової інформації та управління банківськими рахунками.

1. Переваги системи"Клієнт-банк"

1.1. Зручність

1.1.1. Оперативність

1.1.1.1. При використанні системи "Клієнт-банк" збільшується швидкість проходження платежів, якщо операціоніст банку підтверджує електронний документ банку відразу після його надход­ження в банк. Очевидно, що висока оперативність обумовлена тим, що платіжне доручення не готується працівниками банку, а працівником підприємства один раз. Замість первинних документів готується один раз на тиждень реєстр електронних документів та подається в банк для звірки

1.1.2. Забезпечує автоматизовану підготовку таких доку­ментів, як платіжне доручення, меморіальний ордер, заявка на переказ валюти тощо. Шаблони для введення електронних документів використовуються згідно з типовими стандартами, що діють в Україні і максимально наближені до паперових. Як і паперові документи, так і електронні підписують посадові особи підприємства, використовуючи ЕЦП директора та бухгалтера.

1.2. Мобільність

1.2.1. "Клієнт-банк" забезпечує зв'язок з банком необмеженим в часі, оскільки технологічні можливості системи дозво­ляють цілодобово відправляти документи в банк.

1.3. Безпека

1.3.1. Засоби захисту інформації в системі "Клієнт-банк" гарантують надійний захист від несанкціонованого доступу та модифікації інформації.

2. "Клієнт-Банк" дозволяє:

2.1. здійснювати моніторинг коштів на поточному рахунку. Тобто уповноважений працівник підприємства (як правило, це особи, наділені правом першого та другого підпису на платіжних документах) може, не відвідуючи банку, контролювати рух коштів на поточному рахунку, з'ясовувати особу платника та призначення платежу. Завдяки цьому можна, приміром, оперативно відвантажувати продукцію споживачам за фактом її оплати;

2.2. отримувати від обслуговуючого банку повідомлення про нові банківські послуги, поточні відсоткові ставки за кредитами та депозитами, іншу інформацію, яку банк вважає за потрібне оперативно доводити до клієнтів. Можливе і звернення клієнта до обслуговуючого банку. Ця функція дозволяє підприємству і банку оперативно обмінюватися інформацією.

2.3. вести довідник своїх контрагентів за платежами та довідник призначення платежу. Ці довідники дозволяють значно швидше формувати платіжні документи, оскільки відпадає потреба заново заносити інформацію до кожного документа - готовий шаблон переноситься до платіжного документа з довідників;

2.4. отримувати від банку щоденні офіційні курси іноземних валют, які використовуються при бухобліку операцій;

3. Переваги

3.1. система підтримує повний спектр банківських документів та реалізована з урахуванням усіх вимог Національного банку України

3.2. проведення операцій в єдиному просторі документів для всіх модулів системи

3.3. спрощені процедури організації доступу, реєстрації нових клієнтів та їхніх співробітників, заміни ключів ЕЦП

3.4. підтримка комплексних схем обслуговування

3.5. забезпечення гнучкого управління правами клієнтів та їхніх співробітників

3.6. механізм електронно-цифрового підпису (ЕЦП ) під фінансовими документами забезпечує гарантований рівень безпеки. Використовуються сертифіковані криптографічні засоби

4. Система "Клієнт-банк" надає можливість клієнту виконувати наступні функції:

4.1. вводити та передавати в банк платіжні документи, отри­ мувати з банку виписки про стан поточного рахунку та квитанції про отримання платіжних документів

4.2. надавати оперативну інформацію про стан поточного рахунку на запит клієнта

4.3. авторизація документів: накладання цифрових підписів голов­ ного бухгалтера та директора на електронні платіжні документи

4.4. надавати оперативну інформацію про стан поточного рахунку на запит клієнта

4.5. здійснювати захист електронних платіжних документів від підробки, несанкціонованої зміни або ознайомлення з ними

4.6. інформаційно-довідникове забезпечення - ведення баз даних класифікаторів та довідників

4.7. архівація та збереження архівів захищених електронних документів