Judendomen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Judendomen by Mind Map: Judendomen

1. 15 miljoner

2. Sverige ca. 20 000

3. Judanas förskingring/utspridning

3.1. efter judiska statens upphörande under romartiden

4. Heliga texter

4.1. TANAK

4.1.1. Toran

4.1.2. Neviim

4.1.3. Ketuvim

4.2. Talmud

5. Inriktningar

5.1. Ortodox judendom

5.1.1. Ultraortodox judendom

5.1.2. Liberal judendom

5.2. Konservativ judedom

5.3. Reformjudendom

6. Livet: övergångsriter

6.1. Livets början

6.1.1. pojke: brit mila

6.1.1.1. omsärlese

6.1.2. flicka: namngivning

6.2. Bli vuxen

6.2.1. pojke 13 år

6.2.1.1. bar mitzva

6.2.2. flicka 12 år

6.2.2.1. bat mi

6.3. Gifta sig

6.4. Livets slut

7. Disapora

8. Grundtankar

8.1. monoteism

8.2. Israel = judarnas

8.3. judarna = Guds folk

8.4. messiastanken

8.4.1. kommer att komma

8.4.2. Jesus var inte Messias

8.4.3. "den smorde"

8.4.3.1. kung av Davids släkt

8.4.3.2. jorden blir fredlig, lycklig och rättvis

8.5. synen på Gud

9. Förbundet

9.1. Abraham

9.1.1. ca. 1800 f.v.t.

9.1.2. uppdrag av Gud

9.1.2.1. stamfar till ett stort folk

9.1.2.2. landet som blir Israel

9.1.3. Isak och Ismael

9.1.4. omskärelse

9.2. Moses

9.2.1. ca. 1200 f.v.t.

9.2.2. uppdrag av Gud

9.2.2.1. befrielsen ur Egypten

9.2.3. Sinai och Toran

9.2.3.1. firas under P

10. Symboler

10.1. Davidstjärnan

10.2. Memoran

11. Traditioner

11.1. Högtider

11.1.1. Jom kippur

11.1.2. Pesach/Påsk

11.1.2.1. Moses - uttåg ur Egypten

11.1.3. Channukka

11.1.4. Purim

11.1.5. Sukkot

11.1.6. Rosh ha-shana

11.2. Vardag: Riter

11.2.1. Matregler/Kosher

11.2.1.1. inga skaldjur

11.2.1.2. inte kött och mjölkprodukter blandat

11.2.1.3. inte fläsk

11.2.2. Synagogan

11.2.3. Sabbaten

11.2.3.1. Guds "lediga dag"

12. Utbredning

12.1. flest i USA, Israel och Ryssland

13. Israel

13.1. judarnas land

13.2. erövrat flera gånger av stormakter

13.2.1. templen förstörs

13.2.1.1. resterna av andra tempel - Västra muren

13.3. 1948 blev Israel judisk igen

14. Efter döden

15. Antisemitism

15.1. förföljts genom historien

15.2. förintelsen

15.2.1. VK2

15.2.2. 6 miljoner judar dog i nazisternas läger