PANDANGAN SEMESTA TAMADUN CINA : KEPELBAGAIAN FALSAFAH DAN AGAMA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PANDANGAN SEMESTA TAMADUN CINA : KEPELBAGAIAN FALSAFAH DAN AGAMA by Mind Map: PANDANGAN SEMESTA TAMADUN CINA : KEPELBAGAIAN FALSAFAH DAN AGAMA

1. KEPERCAYAAN

1.1. K. ALAM SEKITAR

1.1.1. -percaya bencana alam adalah ketentuan tuhan serta sembah matahari, bulan, binatang dan sebagainya

1.2. K. PENYEMBAHAN ROH NENEK MOYANG

1.2.1. - pemujaan roh nenek moyang agar mereka masih mempunyai pengaruh ke atas kehidupan mereka atau kehidupan masa hadapan

1.2.2. - memohon pertolongan nenek moyong menerusi pendeta Cina diamalkan oleh masyarakat dan Maharaja Shang

1.3. K. ANAK SYURGA

1.3.1. - mengesahkan pemerintahan sesebuah dinasti diamalkan oleh Dinasti Chou

1.3.2. - menonjolkan unsur suci dan sakti yang mampu menarik keyakinan dan ketaatan rakyat kepada pemerintah tersebut

1.4. K. DEWA

1.4.1. - dipercayai akan membantu mengawal dan meningkatkan hasil tanaman kerana dewa di syurga mempunyai kuasa menolong manusia di dunia

2. AGAMA

2.1. KONFUSIANISME

2.2. DAOISME

2.3. BUDDHISME

2.4. MAOISME

2.5. LEGALISME

2.6. ISLAM

3. KONSEP

3.1. YIN YANG

3.1.1. semua benda yg ada di dunia ini adalah gabungan unsur-unsur positif dan negatif, adalah 2 kuasa bertentangan

3.1.2. Yin- merupakan unsur-unsur positif Yang - merupakan unsur-unsur negatif

3.1.3. Alam semesta : Yin = Matahari, siang, api, panas, kering Yang = Bulan, malam,air, dingin, lembab Tubuh manusia : Yin = Perempuan, dada, perut, dll. Yang = Laki-laki, punggung, pinggang, dll Organ tubuh : Yin = Paru, limpa/pankreas, jantung, ginjal,selaput jantung dan hati Yang = Usus besar, lambung, usus kecil, kandung kemih, tri pemanas, kandung empedu

3.2. JEN

3.2.1. konfusius telah mengemukan jalan penyelesaian moral dan nilai kemanusian melalui konsep Jen

3.2.2. ditakrifkan sebagai nilai 'kebaikan' (Benevolence) dan kemurnian (Virtue), kasih sayang (Love) dan kemanusian

3.3. TIAN

3.3.1. Sumber kewujudan. Yang maha agung, penentu dinasti, penentu kebahagian manusia

3.3.2. Pemujaan nenek moyang dan Tian. - Konsep Tian atau langit sebagai makhluk yang unggul yang menguasai nasib seseorang telah wujud sejak Dinasti Zhou. - Tian juga bermaksud prinsip tertinggi di dalam alam semesta serta dalam konteks etika Konfusianisme.

3.4. LI

3.4.1. ialah peraturan-peraturan bagi tingkah laku yang betul

3.4.2. Konfucius menyesuaikan perlaksanaan Li kepda beberapa keadaan iaitu - Li dalam peraturan sosial, Li dalam tindakan pemerintah, Li dalam menjatuhkan hukuman, Li dalam mengesahkan nama serta Li dalam melahirkan perasaan dan keinginan seseorang.