Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Skolebiblioteket på Skovvangskolen. by Mind Map: Skolebiblioteket
på
Skovvangskolen.
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Skolebiblioteket på Skovvangskolen.

Læringsaktiviteter

Vejledning/Undervisning (elever-lærer-ledere)

Biblioteks- og materialekundskab

Pædagogisk vejledning

Medievejledning

Rådgivning

Kursusvirksomhed

Hjælp til selvhjælp

Udlån af læringsobjekter

Kaos-navigation

Formidling og videndeling

Kulturformidling

Kulturskabende virksomhed

Fortællingsformidling

Forundringsaktiviteter

Videnskabsformidling

Vidensdeling

Ekspertfunktioner

Forældremøder

Skoleudvikling

Læremidler

Begrundet materialevalg og fravalg

Retningslinier for materialekassation

Læringscenterets tilbud

Fokusområder

Samarbejder

Teammøder med ledelse

Samarbejde med fagudvalg

Udviklingsarbejder

Strategier

Pædagogisk strategi

Mediestrategi

Klarlægning af kollegers kompetencebehov

Kursusstrategi og planlægning

Læringcenterstrategi

Visioner og handleplaner

Selvudvikling

Uddannelse

Grunduddannelser

Spotkurser

Konferencer

Almen orientering

Vidensdeling

Fordybelse

Netværk

Møder

Digitale konferencer

Besøg

Administrative aktiviteter

Læremidler

Materialevalg

Vedligehold af samlinger

Vedligehold af hardware

Teknisk førstehjælp

Indkøb og klargøring

Organisering af inventar og materialer

Hjemlån af klassesæt og centrale læringsobjekter

Udlånssystemet

Kurser i anvendelse og veligehold af udlånssystemet

Indberetninger

Budgetlægning

Kommunikation

Mødevirksomhed

Administration af videndelingssystem

Administration af uni-login/skolekom