ISU DAN SALAH FAHAM TERHADAP ISLAM TENTANG DISKRIMINASI TERHADAP WANITA.

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ISU DAN SALAH FAHAM TERHADAP ISLAM TENTANG DISKRIMINASI TERHADAP WANITA. by Mind Map: ISU DAN SALAH FAHAM TERHADAP ISLAM TENTANG DISKRIMINASI TERHADAP WANITA.

1. Diskriminasi jantina juga berlaku dalam pendidikan . Disebabkan tradisi sesetengah masyarakat , kaum wanita kurang diberi peluang untuk mendapat pendidikan terutamanya di kawasan yang masih mengalami kemunduran . Situasi ini akan Menindas pembangunan negara kerana pendidikan memainkan peranan yang amat penting dalam meningkatkan pengetahuan rakyat dan seterusnya meningkatkan tahap hidupan masyarakat

2. disebabkan karena kecenderungan manusian untuk membeda-bedakan yang lain.

3. Gangguan seksual

3.1. Mereka sering dipecat apabila meningkat umur, selepas berumahtangga dan apabila hamil kerana semua ini hanya akan menaikkan kos majikan.

4. Mencantumkan azas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam Undangundang Dasar nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya jika belum termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari azas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat

5. DAYANA HAFEEZAH BINTI MOHD REDZA

6. Menerima gaji lebih rendah daripada lelaki walaupun mereka melakukan kerja yang sama

7. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia

8. Peluang kenaikan pangkat dan mengikuti latihan adalah terhad

9. Masalah sosial berlaku dalam masyarakat kerana wanita. Memang tidak dapat dinafikan bahawa wanita merupakan sebahagian dari punca masalah sosial dalam masyarakat.

10. Situasi ini akan menyebabkan kerendahan motivasi antara pekerja dan juga kekurangan produktiviti dan prestasi kerja. Kebakatan individu tidak digunakan secara berkesan dan ini merupakan satu pebaziran kepada organisasi serta ekonomi negara

11. Wanita datang haid, mereka mengandung, sebagai ibu, isteri (yang sentiasa perlu cantik untuk suaminya) dan mengalami putus haid, maka wanita itu lemah dan perlu dibantu (Ussher, 1989)

12. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.

13. Diskriminasi jantina banyak berlaku di tempat pekerjaan tanpa kirakaum lelaki atau wanita . Biasanya keadaan ini ditunjuk dalam perbezaan kegajian dan kepangkatan . Kaum wanita yang dianggap tidak mempunyai keupayaan dalam pengurusan serta pemimpinan kurang mendapat peluang untuk naik pangkat dalam organisasi

14. Melakukan langkah-tindak yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaankebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan

15. DEFINASI

16. GROUP MEMBERS

16.1. FARISHA SOFEA BINTI MD ROSLAN

17. STRATEGI-STRATEGI UNTUK MENGATASI MASALAH INI

17.1. Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan-peraturan lainnya termasik sanksi-sanksinya di mana perlu, melarang semua diskriminasi terhadap perempuan

18. Kesan Diskriminasi Jantina

18.1. Contoh salah satu kesan buruk yang harus diberi perhatian adalah diskriminasidi tempat bekerja .

19. CONTOH-CONTOH

19.1. Diberikan jenis kerja yang berulang, membosankan, tiada kemahiran serta diletakkan dalam struktur kerja yang paling rendah, contohnya kerja sebagai kerani dan di kilang elektonik.