การล่าอาณานิคม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การล่าอาณานิคม by Mind Map: การล่าอาณานิคม

1. จุดเริ่มต้นการล่าอาณานิคมมาจาก การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามปกติก่อนแต่พอประเทศยุโรปมีอำนาจทางทหารมั่นคงขึ้นแข็งแกร่งขึ้น ฉะนั้นเพื่อให้ฝ่ายตัวเองได้ประโยชน์มากที่สุด ประเทศในยุโรปจึงต้องหาดินแดนนอกทวีปเพื่อหาทรัพยากรที่ตนไม่มี

2. สงครามโลกครั้งที่ 1

3. สาเหตุ

4. ลัทธิจักรวรรดินิยมแต่ละประเทศกำลังแสวงหาดินแดน จนนำไปสู่ความขัดแย้งกัน แย่งทรัพยากร

5. ผลกระทบ

6. ฝ่ายสัมพันธมิตรชนะ แต่คนตายเยอะ

7. เกิดคำแถลง 14 ประการของประธานาธิบดีวูดโรว์

8. ลัทธิจักรวรรดินิยม

9. ลัทธิจักรวรรดินิยม คือ นโยบายขยายอำนาจในการเข้าควบคุมหรือมีอำนาจบังคับบัญชาเหนือดินแดนอื่น

10. สาเหตุการเกิดการล่าอาณานิคม

11. ผลกระทบจากการล่าอาณานิคม

12. .สมัยจักรวรรดินิยมเป็นสมัยที่ดินแดนส่วนต่างๆของโลกถูกเชื่อมโยงด้วยกัน

13. .เป็นสมัยที่ชาติยุโรปมีอำนาจสูงสุด ชาวยุโรปจึงได้นำอารยธรรมของตนไปเผยแพร่ทุกมุมโลก

14. .ดินแดนที่เป็นอาณานิคมมีความเจริญก้าวหน้าขึ้น