Ath-Thufail bin Amru Ad-Dausi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ath-Thufail bin Amru Ad-Dausi by Mind Map: Ath-Thufail bin Amru Ad-Dausi

1. Peribadi

1.1. Seorang bangsawan yang mulia

1.2. Bijaksana

1.3. Penyair cendekiawan dari Bani Daus di Yaman

1.4. Ketika beliau datang ke Mekah,kata-katanya yang mempesonakan memperingatkan orang Quraisy beliau mirip seperti Rasullullah SAW sehinggakan mereka menyarankan agar Thufail tidak berbicara dan mendengarkan ucapan Nabi SAW. Mereka khawatir kalau peristiwa yang terjadi di Mekah itu akan menimpa Bani Daus, kaumnya Thufail.

2. Kisah Pengislaman

2.1. Orang-orang Quraisy begitu gencar mengingatkannya sehingga ia menetapkan diri untuk tidak menemui Nabi SAW. Tetapi ternyata takdir menentukan nasibnya, suatu hari Thufail pergi ke Ka'bah, dan pada saat yang sama, Nabi SAW sedang berada di sana. Tanpa sengaja ia mendengarkan kata-kata Rasulullah SAW, dan itu amat berkesan di hatinya.

2.2. Ia mengikuti Rasulullah SAW sampai ke rumah beliau dan bertamu, kemudian menceritakan tentang apa dikatakan kaum Quraisy kepadanya dan apa yang terlintas dalam hatinya itu. Nabi SAW memaklumi sikap orang-orang Quraisy tersebut, dan menjelaskan tentang risalah  Islam kepadanya. Beliau juga membacakan beberapa ayat-ayat Quran. Akal sihatnya tidak dapat menghalangi kebenaran, Thufail langsung memeluk Islam saat itu juga.

3. Kewafatan

3.1. Meninggal dunia pada masa kekhalifahan Abu Bakar as Siddiq

3.2. Syahid dalam perang Yamamah, peperangan dalam rangka menumpas nabi palsu, Musailamah al Kadzdzab.

4. Sumbangan dalam Dakwah

4.1. Beliau meminta izin Nabi SAW untuk mendakwahkan Islam kepada kaumnya, dan baginda menyetujuinya. Beliau  meminta Nabi SAW mendoakannya agar Allah SWT memberikan suatu tanda sebagai penolong dalam usaha dakwahnya, dan baginda juga mendoakannya.

4.2. Bila menemui kaumnya, pertama kali ia mendakwahi keluarganya. Ayah dan isterinya menyambut ajakannya memeluk Islam, sedang ibunya menolaknya. Tidak mudah bagi Thufail mengajak kaumnya memeluk  Islam, beberapa orang bahkan mendustakan dan memusuhinya kerana dakwahnya.

4.3. Setelah beberapa waktu berdakwah hanya beberapa orang saja menyambut ajakannya memeluk Islam, sebagian besar malah memusuhinya. Beliau kembali menemui Nabi SAW di Makkah, dan berkata, “Ya Rasulullah, doakanlah kebinasaan untuk Bani Daus, karena kebanyakan dari mereka mendustakanmu”

4.4. Nabi SAW tersenyum mendengar permintaan Thufail tersebut, kemudian mengangkat tangan beliau dan berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah kepada Daus.."

4.5. Setelah itu baginda berpaling kepada Thufail dan bersabda, "Kembalilah engkau kepada kaummu, serulah mereka kepada Islam dengan lemah lembut."

4.6. Thufail  segera kembali ke kampungnya, dan mendakwahi kaumnya dengan sabar dan lemah lembut. Pada tahun 7 hijrah, ibeliau berhijrah ke Madinah dengan tujuh puluh atau lapan puluh keluarga yang semuanya telah memeluk Islam, termasuk di antaranya Abu Hurairah.