Системи тестування, використання тестів для різних видів контролю, проектування тестових завдань....

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Системи тестування, використання тестів для різних видів контролю, проектування тестових завдань. Валідність систем оцінки знань. Формувальне оцінювання та засоби для його впровадження. by Mind Map: Системи тестування, використання тестів для різних видів контролю, проектування тестових завдань. Валідність систем оцінки знань. Формувальне оцінювання та засоби для його впровадження.

1. Основні поняття

1.1. Контроль – це елемент навчально-виховного процесу, який спрямований на перевірку, оцінювання та облік його результатів і реалізується у формах контрольної діяльності викладача, взаємо- й самоконтролю студентів.

1.2. Тест - інструмент, що складається із кваліметрично вивіреної системи тестових завдань, стандартизованої процедури проведення, із заздалегідь спроектованої технології обробки та аналізу результатів.

1.3. Валідність - це комплексна характеристика, яка визначається як параметрами засобів і процедури вимірювання, так і властивостями ознаки, яка досліджується.

1.4. Тестування - науково обґрунтований процес вимірювання (за допомогою тестів) якості властивостей особистості.

1.5. Оцінювання – установлення ступеня однаковості (розходження) реальних результатів навчання з еталонними за певними критеріями та нормами.

1.6. Оцінка – вираження результатів оцінювання.

1.7. Поняття про тест, тестування

1.7.1. Тести як інструмент вимірювання використовується в більшості країн світу. Тестологія як теорія і практика тестування існує більше 120 років. За цей час накопичений достатній досвід використання тестів

1.7.2. Відмінна риса тесту – можливість вимірювання у кількісній і якісній формі, що дозволяє встановити динаміку якості навчання та виконати його діагностичний аналіз.

1.7.3. Досить ефективним та об’єктивним способом оцінювання вважають тестування.

1.7.4. Тестування розглядається наразі як спосіб перевірки результатів навчання, визначення рівня навченості чи ступеня готовності до тієї чи іншої діяльності.

1.7.4.1. Тестування – це метод вимірювання певних властивостей особи за допомогою тесту.

2. Відеоматеріали

2.1. https://youtu.be/jUJyG_DfscQ

2.2. https://www.youtube.com/watch?v=ZrBXXSas9gU

2.3. https://youtu.be/1IuPX0w6ohQ

2.4. https://youtu.be/cXFB_SRXuDY

2.5. https://youtu.be/aTDNP0nlweg

3. Статті

3.1. Тестові технології як один із засобів контролю

3.2. Тестові технології в освіті: проблема якості тестів

3.3. Імітаційна модель тестового контролю знань і умінь

3.4. Методичні рекомендації зі складання тестових завдань

3.5. Тестування у системі контролю й оцінювання

3.6. Формувальне оцінювання на уроках

3.7. Проектування і розробка тестових завдань для моніторингу і оцінки якості навчальних досягнень

3.8. http://www.slideshare.net/SergeyYershikov/designing-tests

3.9. ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

4. Приклади

4.1. https://goo.gl/forms/LdU4P1VFr3RKzc3Q2

4.2. http://LearningApps.org/display?v=pd7kj3b7k16

5. Тест. Тестологія. Класифікація тестів https://www.mindmeister.com/346004803/_

6. Корисні онлайн ресурси для тестування знань та вмінь

6.1. Testorium  http://www.testorium.net/

6.2. http://tests-online.ru/

6.3. Test Pad http://onlinetestpad.com

6.4. Мастер-Тест http://master-test.net/ru

6.5. МІКСІКЕ http://miksike.net.ua/

6.6. Kahoot! https://getkahoot.com/

6.7. Google Форми https://docs.google.com/forms/u/0/

6.8. EasyTestMaker https://www.easytestmaker.com/

7. Результат аналізу е-ресурсів та наукових публікацій

7.1. Документ

7.2. Відеофрагмент