Київський університет імені Бориса Грінченка

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Київський університет імені Бориса Грінченка by Mind Map: Київський університет імені Бориса Грінченка

1. Інститут людини

1.1. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

1.1.1. Співпраця

1.1.1.1. Міжнародні благодійні фонди

1.1.1.1.1. "Кожній дитині"

1.1.1.1.2. "Ла Страда - Україна"

1.1.1.1.3. "Соціальна служба "Віфанія""

1.1.1.1.4. "СОС - Дитяче містечко"

1.1.1.1.5. "Асперн"

1.1.1.2. Вітчизняні благодійні фонди

1.1.1.2.1. "Альтернатива-В"

1.1.1.2.2. "Благополуччя дітей"

1.1.1.2.3. "Східна Європа" тощо

1.1.1.3. Провідні державні наукові установи

1.1.1.3.1. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН

1.1.1.3.2. Інститут проблем виховання НАПН України тощо)

1.1.1.4. Громадські організації

1.1.1.4.1. Всеукраїнський громадський центр "Волонтер"

1.1.1.4.2. Центр розвитку сім'ї "Сім'я" в радість

1.1.1.4.3. Національна організація скаутів України тощо

1.2. Кафедра практичної психології

1.2.1. Дисципліни

1.2.1.1. Психологія ментальності клієнта

1.2.1.2. Основи короткотривалої психотерапії

1.2.1.3. Психологія

1.2.1.4. Соціальна педагогіка

1.2.1.5. Логопедія та ін.

1.3. Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології

1.3.1. Дисципліни

1.3.1.1. Вікова психологія

1.3.1.2. Акмеологія і психологія професійної діяльності

1.3.1.3. Психологія масс

1.3.1.4. Історія психології

1.3.1.5. Психологія загальна та ін.

1.4. Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

1.4.1. Дисципліни

1.4.1.1. Логопедія

1.4.1.2. Інклюзивна освіта

1.4.1.3. Основи інклюзивної освіти

1.4.1.4. Основи дефектології та логопедії

1.4.1.5. Спеціальна дошкільна педагогіка

1.4.1.6. Спецпедагогіка з історією

1.4.1.7. Корекційно-реабілітаційні служби

1.4.1.8. Спеціальна методика розвитку мовлення

1.4.1.9. Нейропсихологія

1.4.1.10. Основи психосоматики та ін.

2. Інститут філології

2.1. Кафедра української літератури і компаративістики

2.1.1. Дисципліни

2.1.1.1. Виразне читання

2.1.1.2. Українська література і літературна критика другої половини 19 ст.

2.1.1.3. Методика навчання української літератури

2.1.1.4. Історія української літератури й літературної критики

2.1.1.5. Текстологія

2.1.1.6. Теорія і практика літературної творчості

2.1.1.7. Українська література діаспори та ін.

2.2. Кафедра германської філології

2.2.1. Дисципліни

2.2.1.1. Академічне письмо

2.2.1.2. Аналітичне читання німецькою

2.2.1.3. Іноземна мова (англійська мова)

2.2.1.4. Іноземна мова поглиблене вивчення

2.2.1.5. Історія англійської мови

2.2.1.6. Історія німецької мови

2.2.1.7. Країнознавство (німецька мова)

2.2.1.8. Критичне й аналітичне читання німецькою мовою

2.2.1.9. Лексикологія (німецька мова) та ін.

2.3. Кафедра східних мов та перекладу

2.3.1. Дисципліни

2.3.1.1. Література Стародавнього Сходу

2.3.1.2. Практика усного та писемного мовлення (китайська мова)

2.3.1.3. Практика усного та писемного мовлення (японська мова)

2.3.1.4. Критичне й аналітичне читання (китайська мова)

2.3.1.5. Критичне й аналітичне читання (японська мова)

2.3.1.6. Основи сходознавства (китайська, японська мови)

2.3.1.7. Практична граматика, фонетика (китайська,японська мови)

2.3.1.8. Стилістика (китайська, японська мови) та ін.

2.4. Кафедра світової літератури

2.4.1. Дисципліни

2.4.1.1. Історія зарубіжної літератури

2.4.1.2. Аналіз та інтерпретація художнього твору

2.4.1.3. Компаративний аналіз художнього тексту

2.4.1.4. Історія світової літератури кінця 20-початку 21 ст. в компаративному аспекті

2.4.1.5. Зарубіжна література 20-21 ст.

2.4.1.6. Сучасна дитяча література зарубіжних країн та ін.

2.5. Кафедра англійської філології та перекладу

2.5.1. Дисципліни

2.5.1.1. Практика усного та писемного мовлення

2.5.1.2. Практична фонетика

2.5.1.3. Практична граматика

2.5.1.4. Критичне читання англійською мовою

2.5.1.5. Теорія перекладу

2.5.1.6. Практика усного і письмового перекладу

2.5.1.7. Лексикологія англійської мови

2.5.1.8. Теоретична фонетика

2.5.1.9. Аналітичне читання

2.5.1.10. Основи літературного перекладу та ін.

2.6. Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

2.6.1. Дисципліни

2.6.1.1. Друга іноземна мова (іспанська)

2.6.1.2. Друга іноземна мова (французька)

2.6.1.3. Практика усного та писемного мовлення (іспанська, італійська, французька мови)

2.6.1.4. Практична граматика (італійська, французька мова)

2.6.1.5. Теоретичний курс (іспанська, італійська, французька мови)

2.6.1.6. Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (іспанської)

2.6.1.7. Лексикологія (іспанська, італійська, французька мои) та ін.

2.7. Кафедра української мови

2.7.1. Дисципліни

2.7.1.1. Вступ до мовознавства

2.7.1.2. Вступ до спеціальності

2.7.1.3. Історична граматика української мови

2.7.1.4. Комунікативний тренінг

2.7.1.5. Культура спілкування і техніка мовлення

2.7.1.6. Культура усного і писемного мовлення

2.7.1.7. Методика викладання української мови

2.7.1.8. Методика навчання української мови

2.7.1.9. Ораторське мистецтво

2.7.1.10. Орфоепічний і комунікативний тренінг

2.7.1.11. Основи красномовства

2.7.1.12. Риторика та ін.

3. Інститут журналістики

3.1. Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю

3.1.1. Посади

3.1.1.1. Керівник прес-служби

3.1.1.2. Начальник відділу (реклами, зв'язків з громадськістю)

3.1.1.3. Прес-секретар

3.1.1.4. Менеджер зі зв'язків з громадськістю

3.1.1.5. Менеджер з реклами

3.1.1.6. Копірайтер

3.1.1.7. Екаунт-менеджер

3.1.1.8. Бренд-менеджер

3.1.1.9. Трафік-менеджер

3.1.1.10. Медіапланер

3.2. Кафедра журналістики та нових медіа

3.2.1. Дисципліни

3.2.1.1. Психологія МК

3.2.1.2. Сучасна проблематика ЗМІ

3.2.1.3. Професійні стандарти

3.2.1.4. Газетно-журнальне виробництво

3.2.1.5. Медіаосвіта та ін.

3.3. Кафедра видавничої справи

3.3.1. Cпеціалізації

3.3.1.1. Реклама та PR у видавничій справі

3.3.1.2. Видавничий бізнес

3.3.1.3. Дитячі видання

3.4. Кафедра бібліотекознавства та інформології

3.4.1. Спеціалізації

3.4.1.1. Видавнича справа та редагування

3.4.1.2. Документознавство

3.4.1.3. Архівна справа

3.4.1.4. Автоматизовані інформаційно-бібліотечні системи

4. Історико-філософський факультет

4.1. Кафедра філософії

4.1.1. Дисципліни

4.1.1.1. Соціологія

4.1.1.2. Філософія

4.1.1.3. Соціологія освіти

4.1.1.4. Політологія

4.1.1.5. Етика бізнесу

4.1.1.6. Риторика та ін.

4.2. Кафедра історії України

4.2.1. Дисципліни

4.2.1.1. Вступ до спеціальності

4.2.1.2. Я-студент

4.2.1.3. Україна в системі світових цивілізацій

4.2.1.4. Історія української дипломатії

4.2.1.5. Історія української культури

4.2.1.6. Історія Києва

4.2.1.7. Історія України

4.2.1.8. Українські студії

4.2.1.9. Історія домодерного міста та ін.

4.3. Кафедра всесвітньої історії

4.3.1. Дисципліни

4.3.1.1. Історіографія всесвітньої історії

4.3.1.2. Історія стародавнього світу

4.3.1.3. Новітня історія країн Європи та Америки

4.3.1.4. Новітня історія південних і західних слов'ян

4.3.1.5. Давня історія південних і західних слов'ян

4.3.1.6. Методики викладання історії в школі

4.3.1.7. Нова історія південних і західних слов'ян

4.3.1.8. Герменевтика та ін.

5. Факультет права та міжнародних відносин

5.1. Кафедра публічного та приватного права

5.1.1. Спеціалізації

5.1.1.1. Правове забезпечення муніципального (комунального) управління

5.1.1.2. Правове забезпечення функціонування суб'єктів господарювання

5.1.2. Спеціалізації, які планують ввести з 1 вересня 2016 року

5.1.2.1. Правове забезпечення комунального врядування

5.1.2.2. Правове забезпечення функціонування суб'єктів господарювання

5.1.2.3. Правове забезпечення захисту прав людини

5.1.2.4. Європейське право

5.1.2.5. Міжнародне право

5.2. Кафедра англійської мови

5.2.1. Склад кафедри

5.2.1.1. Доцент - Скуратівська Галина Степанівна

5.2.1.2. Кандидат філологічних наук, доцент - Солдатова Леся Петрівна

5.2.1.3. Кандидат філологічних наук, доцент - Поліщук Надія Петрівна

5.2.1.4. Кандидат педагогічних наук, доцент - Чернігівська Наталія Станіславівна

5.2.1.5. Кандидат психологічних наук, доцент - Громова Наталія Михайлівна та ін.

5.3. Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права

5.3.1. Спеціалізації

5.3.1.1. Країнознавство

5.3.1.2. Регіональні студії

5.3.1.3. Міжнародна інформація

5.3.1.4. Суспільні комунікації

6. Педагогічний інститут

6.1. Кафедра дошкільної освіти

6.1.1. Партнерство

6.1.1.1. Співпраця з науковими відчизняними установами

6.1.1.1.1. Установи столиці: лабораторія дошкільного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, лабораторія психології дошкільника Інституту психології Г.С.Костюка, Інститут обдарованої дитини, Будинок природи, Будинок вчитель

6.1.1.2. Співпраця з науковими міжнародними установами

6.1.1.2.1. Профільні установи Білорусії, Польщі, Німеччини, Литви, Казахстану та ін.

6.2. Кафедра педагогіки та психології

6.2.1. Національне партнерство

6.2.1.1. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

6.2.1.2. Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка

6.2.1.3. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

6.2.1.4. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

6.2.1.5. Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя

6.2.1.6. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (факультет психології) та ін.

6.3. Кафедра теорії та історії педагогіки

6.3.1. Партнерство

6.3.1.1. Національна академія педагогічних наук України ім. В. О. Сухомлинського

6.3.1.2. Видавництво "Педагогічна преса"

6.3.1.3. Журнал "Освіта в Україні"

6.3.1.4. Council of Europe

6.3.1.5. Національна історична бібліотека України

6.3.1.6. Національна бібліотека України та ін.

6.4. Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

6.4.1. Дисципліни

6.4.1.1. Наукова англійська мова

6.4.1.2. Теоретичні основи англійської мови

6.4.1.3. Іноземна мова з методикою навчання

6.4.1.4. Методика навчання іноземних мов

6.4.1.5. Ділова іноземна мова

6.4.1.6. Країнознавство Великої Британії та США

6.4.1.7. Іноземна мова

6.4.1.8. Психолого-педагогічні основи навчання англійської мови дітей дошкільного віку

6.5. Кафедра початкової освіти

6.5.1. Національне партнерство

6.5.1.1. Інститут педагогіки НАПН України

6.5.1.2. Інститут проблем виховання НАПН України

6.5.1.3. Вінницький державний педагогічний університет імені В. Винниченка

6.5.1.4. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

6.5.1.5. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

6.5.1.6. Полтавський національний педагогічний університет імені Павла Тичини та ін.

7. Інститут мистецтв

7.1. Кафедра хореографії

7.1.1. Дисципліни

7.1.1.1. Класичний танець

7.1.1.2. Сучасний танець

7.1.1.3. Народно-сценічний танець

7.1.1.4. Характерний танець

7.1.1.5. Історико-побутовий танець

7.1.1.6. Ритміка і музичний рух

7.1.1.7. Мистецтво балетмейстера

7.2. Кафедра дизайну

7.2.1. Дисципліни

7.2.1.1. Проектування

7.2.1.2. Типографіка

7.2.1.3. Фотографія

7.2.1.4. Рисунок (базовий курс)

7.2.1.5. Живопис

7.2.1.6. Графіка

7.2.1.7. Комп'ютерна графіка

7.2.1.8. Шрифт

7.3. Кафедра образотворчого мистецтва

7.3.1. Дисципліни

7.3.1.1. Проектування

7.3.1.2. Декоративне-прикладне мистецтво

7.3.1.3. Рисунок(базовий курс)

7.3.1.4. Живопис

7.3.1.5. Скульптура

7.3.1.6. Графіка

7.3.1.7. Комп'ютерна графіка

7.3.1.8. Ювелірний дизайн

7.4. Кафедра академічного та естрадного вокалу

7.4.1. Дисципліни

7.4.1.1. Постановка голосу

7.4.1.2. Вокальний клас

7.4.1.3. Сольний спів

7.4.1.4. Хорове диригування

7.4.1.5. Ансамблевий клас

7.4.1.6. Робота над вокальним репертуаром

7.4.1.7. Читання партитур для вокальних ансамблів

7.4.1.8. Хоровий клас і практика роботи з хором

7.4.1.9. Охорона голосу

7.4.1.10. Методика навчання вокалу та ін.

7.5. Кафедра теорії та методики музичного мистецтва

7.5.1. Дисципліни

7.5.1.1. Аналіз музичних творів

7.5.1.2. Вступ до спеціальності

7.5.1.3. Гармонія

7.5.1.4. Елементарна теорія музики

7.5.1.5. Історія естради

7.5.1.6. Історія зарубіжної музики

7.5.1.7. Історія і теорія музики

7.5.1.8. Історія української музики

7.5.1.9. Методика викладання дисциплін кваліфікації у вищій школі

7.5.1.10. Методика музичного виховання та ін.

7.6. Кафедра інструментально-виконавської майстерності

7.6.1. Дисципліни

7.6.1.1. Основний музичний інструмент(фортепіано,скрипка,бандура,гітара,баян,акордеон та ін.)

7.6.1.2. Сольний спів (постановка голосу)

7.6.1.3. Диригування

7.6.1.4. Хоровий клас і практика роботи з хором

7.6.1.5. Оркестровий клас

7.6.1.6. Теорія та історія музики

7.6.1.7. Методика музичного виховання та ін.

8. Факультет інформаційних технологій та  управління

8.1. Кафедра управління

8.1.1. Посади

8.1.1.1. Помічник керівника підприємства та керівників підрозділів

8.1.1.2. Референт з основної діяльності

8.1.1.3. Організатор діловодства

8.1.1.4. Інспектор з кадрів

8.1.1.5. Організатор з персоналу

8.1.1.6. Торговельний представник

8.2. Кафедра фінансів та економіки

8.2.1. Посади

8.2.1.1. Фінансисти для підприємств та організацій різних організаційно-правових форм власності

8.2.1.2. Фінансові працівники для органів муніципального управління різних рівнів

8.3. Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін

8.3.1. Дисципліни

8.3.1.1. Інформатика

8.3.1.2. Математика

8.3.1.3. Прикладна математика

8.3.1.4. Математичне моделювання

8.3.1.5. Теорія систем і системний аналіз та ін.

9. Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту

9.1. Кафедра спортивної підготовки

9.1.1. Дисципліни

9.1.1.1. Загальна теорія підготовки студентів

9.1.1.2. Олімпійський та професійний спорт

9.1.1.3. Актуальні проблеми сучасного спорту

9.1.1.4. Актуальні проблеми психологічного супроводу фізичного виховання і спорту

9.1.1.5. Основи психологічного супроводу професійної діяльності спортсмена та тренера

9.1.1.6. Організація фізкультурно-спортивних заходів

9.1.1.7. Педагогічне фізкультурно-спортивне удосконалення та ін.

9.2. Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології

9.2.1. Дисципліни

9.2.1.1. Анатомія людини і спортивна морфологія

9.2.1.2. Фізіологія людини

9.2.1.3. Біохімія, гігієна

9.2.1.4. Вікова анатомія і фізіологія

9.2.1.5. Долікарська медична допомога у невідкладних станах

9.2.1.6. Основи фізичної реабілітації та ін.

9.3. Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту

9.3.1. Дисципліни

9.3.1.1. Кінезіологія

9.3.1.2. Теорія і методика фізичного виховання

9.3.1.3. Психологія здоров'я та основи здорового способу життя

9.3.1.4. Легка атлетика і методика її викладання

9.3.1.5. Плавання і методика їх викладання

9.3.1.6. Туристичний похід

9.3.1.7. Історія спорту та ін.

9.4. Кафедра фітнесу та рекреації

9.4.1. Дисципліни

9.4.1.1. Оздоровчо-танцювальний фітнес

9.4.1.2. Менеджмент і маркетинг діяльності фітнес-клубу

9.4.1.3. Сучасні оздоровчі та фітнес технології

9.4.1.4. Фітнес-програми аеробної спрямованості

9.4.1.5. Фітнес-програми силової спрямованості

9.4.1.6. Рекреаційні технології та ін.

10. Інститут післядипломної педагогічної освіти

10.1. Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти

10.1.1. Напрями і спеціальності

10.1.1.1. Учитель початкових класів

10.1.1.2. Завідувач дошкільним навчальним закладом

10.1.1.3. Вихователь груп ясельного та дошкільного віку

10.1.1.4. Старша медична сестра ДНЗ

10.1.1.5. Учитель музики у школі та музичний керівник ДНЗ

10.2. Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання

10.2.1. Напрями і спеціальності

10.2.1.1. Учитель історії

10.2.1.2. Учитель правознавства

10.2.1.3. Учитель українознавства

10.2.1.4. Вихователь і класний керівник

10.3. Кафедра методики природничо-математичної освіти та технологій

10.3.1. Напрями і спеціальності

10.3.1.1. Вчителі біології, хімії, географії, інформатики, математики, фізики

10.4. Кафедра методики мов та літератури

10.4.1. Напрями і спеціальності

10.4.1.1. Учитель української мови та літератури

10.4.1.2. Учитель зарубіжної літератури

10.4.1.3. Учитель англійської мови

10.4.1.4. Учитель німецької мови

10.4.1.5. Учитель східних мов

10.4.1.6. Учитель російської мови та літератури

10.4.1.7. Заступник директора з іноземних мов загальноосвітнього навчального закладу