TÁRSADALOM nagyban és kicsiben

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TÁRSADALOM nagyban és kicsiben by Mind Map: TÁRSADALOM nagyban és kicsiben

1. Jegyzetek

1.1. • Kemény István: romakutatás (60’s) • Durkheim • Bordieu • Börtön-”elit”... • Basil Bernstein niskola,  oktatásszociológia (a bejövők: korlátozott kóddal, kidolgozott kóddal rendelkezik) [kidolgozott: tankönyvek, anyagok] • DIE Soziologie • Kölder Zeitschrift für… • EBSCO→GoogleTudós • Szocioplógis és a kutatási téma • Forrás: hazai-könyv, külföldi-folyóirat • GoogleTudós: https://scholar.google.hu/scholar?hl=hu&as_sdt=0,5&q=krimin%C3%A1landrag%C3%B3gia • New York Times - Education: http://www.nytimes.com/2016/11/06/education/edlife/from-prison-to-college.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Feducation&action=click&contentCollection=education&region=rank&module=package&version=highlights&contentPlacement=10&pgtype=sectionfront&_r=0

2. Források

2.1. Andorka, R. (2006): Bevezetés a szociológiába, Osiris, Budapest

2.2. Irish Examiner (2014 ) URL: http://www.irishexaminer.com/ireland/average-lifeterm-in-prison-rises-to-18-years-267499.html Letöltve: 2016.11.27 18:17

2.3. Gorgol és Sponsler (2011): Issue brief. Unlocking Potential: Results of a National Survey of Postsecondary Education in State Prisons. Institute for Higher Education Policy, Washington, DC URL: http://www.ihep.org/sites/default/files/uploads/docs/pubs/unlocking_potential-psce_final_report_may_2011.pdf (Letöltve: 2015.10.27. 15:17)

2.4. Knowles, M. (1973): The Adult Learner: A Neglected Species  American Society for Training and Development URL: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED084368.pdf  Letöltve: 2016.04.27. 11:10

2.5. Molnár, A. (2013): A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye Sátoraljaújhely URL: http://www.molnarattila.hu/aktualis/bortonmuzeum/aktualis_bortonmuzeum.html Letöltve: 2016.11.19. 17:00

2.6. Quora (2015) URL: https://qph.ec.quoracdn.net/main-qimg-1d9da1379d8f42e07abfe0feabc77c5f-c?convert_to_webp=true Letöltve: 2016.11.27. 18:24

2.7. Somogyvári, M. (főszerk., 2015): Fogvatartottak száma és demográfiai adatai. Börtönstatisztikai Szemle, 2, 2015. 4. URL: http://bv.gov.hu/download/5/cd/21000/B%C3%B6rt%C3%B6nstatisztikai_Szemle_2_2.pdf Letöltve: 2016.04.05. 11:30

2.8. Szabó, Z. (2013): A büntetés-végrehajtás központi ellátási tevékenysége Börtönügyi Szemle, 2013. 3., 39–47.

3. TÁRSADALMAK

3.1. Az ember és a társadalom viszonya

3.1.1. Az emberi élet csakis társadalmon belül lehetséges A társadalmak változnak Egy társadalom nem csupán a tagjainak összessége

3.1.1.1. • működési struktúrái vannak • intézményei vannak • kultúrája van

3.2. Egyének és társadalmi csoportok közötti viszonyok

3.2.1. • alá-és fölérendeltség

3.3. Andorka, 2006

4. GONDOLATOK A TANULÁSRÓL

4.1. Oktatókban, tanulási módszerfejlesztőkben gyakran megfogalmazódik a kérdés:

4.1.1. • Hogyan növelhetem a hatékonyságomat mint szakember?

4.1.2. • Mely technikák lesznek a legfontosabbak a különböző helyzetekben?

4.1.3. • Mely tanuláselméletek illeszkednek leginkább a saját nézőpontomhoz és a tanulás céljaihoz?

4.1.4. • Milyen vonatkozásai vannak a különböző tanuláselméleteknek a saját szerepemre és teljesítményemre?

4.2. Eredeti szöveg:

4.2.1. • How can I increase my effectiveness as a learning specialist? • Which techniques will be most effective for particular situations? • Which learning theories are most congruent with my own view of human nature and the purpose of education? • What are the implications of the various learning theories for my own role and performance?

4.3. Knowles, 1973

4.4. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának alaptézisei

4.4.1. • a szervezet segítse az elítéltek társadalomba történő visszatérését

4.4.2. • munkáltassa a fogvatartottakat

4.4.3. • szakmai képzés

4.4.4. • a szabadulás utáni, a társadalomba történő visszailleszkedés elősegítése

4.4.5. • a fogvatartottak hozzájárulása tartásuk költségéhez

4.5. Szabó, 2013

4.6. Jogszabály

4.6.1. 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

4.6.2. Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

4.7. A börtönoktatás szükségessége

4.7.1. 2,3 millió ember a börtönökben

4.7.1.1. • az egyén börtönbe kerülése nagymértékben függ iskolai végzettségétől • megfogalmazható az igény az oktatás minőségének javítására

4.7.2. Fotó: Pixabay

4.8. PSCE (Postsecondary Correctional Education)

4.8.1. Célok

4.8.1.1. • az érettségizett elítéltek diplomát szerezzenek • jussanak be a munkaerőpiacra

4.9. Gorgol és Sponsler, 2011

4.10. Fogvatartottak képzése

4.10.1. Künftige Lehrer im Gefängnis

4.10.2. Forrás: Helmut Gross

4.10.2.1. • Tanárjelöltek börtönlátogatása Vechtában • Mély benyomás a fiatal fogvatartottak mindennapjairól • Iskola: kisegítő, általános, középiskola • Cél: a fiatal fogvatartottak társadalmi beilleszkedése

4.10.3. Börtönmúzeum

4.11. Molnár, 2013

5. A "NAGY" ÉS A "KICSI"

5.1. "Nagy"

5.1.1. Forrás: Pixabay

5.1.2. Társadalmi struktúra, intézmények, kultúra

5.1.2.1. • Durkheim: a társadalom olyan, mint a bronz... • Giddens: a társadalom olyan, mint egy lakóház...

5.1.3. Egyenlőtlenség

5.1.3.1. Elégedettek és elégedetlenek társadalma

5.1.3.1.1. • elégedettek: el tudják érni céljaikat • elégedetlenek: nem képesek elérni céljaikat

5.1.4. Az iskolázottság és a társadalmi helyzet

5.1.4.1. Az iskolázottság hatással van az életkörülményekre

5.1.4.1.1. • magasabb végzettség = kedvezőbb pozíció • a család (a szülők) hatása a tanulásra

5.1.5. Andorka, 2006

5.1.6. Deviancia

5.1.6.1. Deviáns viselkedés

5.1.6.1.1. Olyan viselkedés, amely eltér a társadalom alkotta normáktól

5.1.6.2. Andorka, 2006

5.1.6.3. Elméletek

5.1.6.3.1. • biológiai elméletek: a koponya formája vagy az XYY kromoszóma

5.1.6.3.2. • pszichológiai elméletek: akut feszültséghelyzetek, a személyiségfejlődés problémája

5.1.6.3.3. • a szocializáció zavarai: a harmonikus családi háttér hiánya

5.1.6.3.4. • a racionális választás elmélete: a kockázat és a haszon felmérése

5.1.6.3.5. • kulturális elmélet: a nemzetek kulturális különbözőségei

5.1.6.3.6. • anómiaelmélet: a társadalmi normák meggyengülésének problémája

5.1.6.3.7. • minősítési elmélet: nem maga a viselkedés, hanem a társadalom válaszreakciója

5.1.6.4. Andorka, 2006

5.2. "Kicsi"

5.2.1. A Balassagyarmati Fegyház és Börtön

5.2.1.1. Fotó: Molnár Attila Károly

5.2.1.2. A fogvatartotti létszám alakulása 2010-2015 között

5.2.1.2.1. Somogyvári, 2015

5.2.2. Zárka, Magyarország

5.2.2.1. Fotó: Molnár, 2013

5.2.3. Zárka, Írország

5.2.3.1. Fotó: Irish Examiner, 2014

5.2.4. Zárka, Norvégia

5.2.4.1. Quora, 2015

6. ELTE PPK NDI - A felnőttoktatás szociológiai kérdései

6.1. Oktató:

6.1.1. dr. habil Pethő László

6.2. Előadó:

6.2.1. Molnár Attila Károly, ELTE PPK Andragógia PhD 1. évfolyam

6.3. A prezentáció címe:

6.3.1. TÁRSADALOM - nagyban és kicsiben

6.4. 2016. november 30.