KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP: MẦM 1 ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP: MẦM 1 NĂM HỌC 2016-2017 GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ HUYỀN CHÂU by Mind Map: KẾ HOẠCH GIÁO DỤC                   LỚP: MẦM 1                          NĂM HỌC 2016-2017                  GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ HUYỀN CHÂU

1. KẾ HOẠCH NHA HỌC ĐƯỜNG

1.1. THANG 9-10

1.2. THANG 11-12

1.3. THANG 1-2-3

1.4. THANG 4 - 5

2. KẾ HOACH VUI CHOI NÁM

2.1. Xây Dựng Môi trường Đồ Chơi

2.2. Kế Hoạch Vui Chơi Trong lớp Năm

2.2.1. THÁNG 9

2.2.2. THÁNG 10

2.3. Kế Hoạch Vui Chơi Ngoài Trời Năm

2.3.1. THÁNG 9

2.3.2. THÁNG 10

3. MỤC TIÊU NĂM HỌC

3.1. GIÁO DỤC THỂ CHẤT

3.1.1. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

3.1.2. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

3.2. GIÁO DỤC NHẬN THỨC

3.2.1. YÊU CÀU CÂN ĐẠT

3.2.2. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

3.3. GIÁO DỤC THẨM MỸ

3.3.1. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

3.3.2. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

3.4. GIÁO DỤC TÌNH CẢM XÃ HỘI

3.4.1. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

3.4.2. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

3.5. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

3.5.1. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

3.5.2. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

4. KẾ HOACH THÁNG

4.1. THÁNG 9

4.1.1. TRƯỜNG MẦM NON

4.1.1.1. GIÁO ÁN

4.1.2. TRUNG THU

4.1.2.1. GIAO AN

4.1.3. CÔ GIÁO VÀ CÁC BẠN TRONG LỚP

4.1.3.1. GIÁO ÁN

4.1.4. ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA LỚP

4.1.4.1. GIÁO ÁN

4.2. THÁNG 10

4.2.1. TÔI LÀ AI?

4.2.1.1. GIÁO ÁN

4.2.2. CƠ THỂ TÔI

4.2.2.1. GIÁO ÁN

4.2.3. NHỮNG GÌ CÓ ÍCH CHO CƠ THỂ

4.2.3.1. GIÁO ÁN

4.2.4. BÉ CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN

4.2.4.1. GIÁO ÁN

5. CHUYÊN ĐỀ