YRITTÄJYYS: LIIKUNNAN AT ( LIIKUNNAN JA OHELMISTOPALVELUIDEN SUUNTAUTUMISALA) SISUSTUSALAN AT, TI...

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
YRITTÄJYYS: LIIKUNNAN AT ( LIIKUNNAN JA OHELMISTOPALVELUIDEN SUUNTAUTUMISALA) SISUSTUSALAN AT, TIETOKONEASENTAJAN AT, PERHEPÄIVÄHOITAJAN AT by Mind Map: YRITTÄJYYS: LIIKUNNAN AT ( LIIKUNNAN JA OHELMISTOPALVELUIDEN SUUNTAUTUMISALA) SISUSTUSALAN AT, TIETOKONEASENTAJAN AT, PERHEPÄIVÄHOITAJAN AT

1. Rahoitus ja vakuuttaminen, riskeiltä suojautuminen

1.1. alkurahoituksen järjestäminen

1.2. rahoitusmahdollisuudet

1.3. Riskianalyysi

1.4. yrityksen vakuutukset

2. Yrityksen toiminnot

2.1. Tuotanto (tuotteistaminen), henkilöstö, markkinointi, talous (mm. kirjanpito), logistiikka

3. Yritysmuodon valinta

3.1. Yrityksen luvanvaraisuus

3.2. Yritysmuodot

3.2.1. toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, OYJ, osuuskunta

3.3. Perustamisasiakirjat

4. Yrittäjyysosion tavoitteet

4.1. http://www.oph.fi/download/111133_tietokoneasentaja_ammattitutkinto.pdf

4.2. http://www.oph.fi/download/111066_perhepaivahoitaja_ammattitutkinto.pdf

5. Verotus

5.1. Erilaiset verot

5.2. Arvonlisävero

5.3. Ennakkoperintärekisteri

5.4. Ennakkoverot

5.5. Eri yhtiömuotojen verotus

5.6. Verojen ja erilaisten maksujen maksupäivät

6. Ideasta liikeideaksi

6.1. Liikeideamalli

6.2. Yrityksen syntytavat

6.3. Yrittäjän luonneominaisuudet

7. Arvio yrityshankkeesta ja tulevaisuuden visio

7.1. Swot

7.2. Visio

7.3. Tulevaisuus

8. Kannattava yritystoiminta

8.1. Investoinnit

8.2. Kannattavuus: laskelmat