Költői képek

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Költői képek by Mind Map: Költői képek

1. Hasonlat

1.1. Két dolog (személy, tárgy, esemény, jelenség) összehasonlítása, közös tulajdonságaik alapján.

1.2. „Mint komor bikáé , olyan a járása ... " Arany János

2. Metafora

2.1. Két fogalom tartalmi hasonlóságán alapuló szókép.

2.2. „Országok rongya! könyvtár a neved,” Vörösmarty Mihály

3. Megszemélyesítés

3.1. Olyan metafora, amelynek egyik eleme valamely elvont fogalom, természeti jelenség vagy élettelen tárgy.

3.2. „titkos szavaktól reszket a homály” Kosztolányi Dezső

4. Metonímia

4.1. Egy adott szó - formájának és elsődleges jelentésének megváltozása nélkül - egy másik szót helyettesítve új jelentéssel gazdagodik.

4.2. „itták a mámort” –berúgtak-

5. Költői jelző

5.1. színesít

5.2. jelzők

5.2.1. különlegesen szép

5.2.2. érzékletes

5.2.3. képszerű

5.3. képzelet

6. Szinesztézia

6.1. Az egyik érzékszerv keltette benyomást a költő egy másik érzékszervhez tartozónak írja le.

6.2. („Egy kirakatban lila dalra kelt / Egy nyakkendő." Tóth Árpád

7. Allegória

7.1. Elvont fogalom megszemélyesítése

7.2. „ Miatta nem tudja a részeg,/ ha kedvét pezsgőbe öli,/ hogy iszonyodó kis szegények/ üres levesét hörpöli.”( József Attila )

8. Szimbólum

8.1. saját jelentés és egy mögöttes értelem

8.2. bilincs- rabság; galamb, olajág-béke;

8.3. fehér galamb szimbólum

9. Szinekdoché

9.1. Jelentésátvitelen alapuló költői kép

9.2. „Az nem lehet, hogy annyi szív / Hiába onta vért, / S keservben annyi hű kebel / Szakadt meg a honért. (Vörösmarty Mihály)

10. Körülírás

10.1. retorikai szerkezet

10.2. egyetlen szó

10.2.1. több szóból álló kifejezés

10.2.2. nyelvi szerkezet

10.3. példa

10.3.1. Szépsége nem kis kívánni valót hagy maga után = ronda

11. Oximoron

11.1. retorikai-stilisztikai

11.2. gondolatalakzat

11.3. egymást kizáró foglamak

11.4. szoros gondolati egység

11.5. jelzős szerkezetek

11.6. példa

11.6.1. élő halott

11.6.2. „ Testvérünk voltál és lettél apánk.” József Attila)

12. Célzás

12.1. rájátszás

12.2. új felhasználás

12.3. sejtet

12.4. közös élmény

12.5. retorika

12.6. példa

12.6.1. Arany János Magányban - a Szózat fordulatai

13. Pátosz

13.1. kifejezésmód

13.1.1. retorikai

13.1.2. stilisztikai

13.2. előidézés

13.2.1. érzelmek

13.2.2. elköteleződés

13.3. példa

13.3.1. „Eljött hát végre a pusztánkba / Isten szent küldöttje: a Sátán. /Szüzek voltunk a forradalmak / Magas, piros, hős nászi-ágyán.”  Ady endre