Tabiat Gaya Hidup yang Sihat dan Kematian dalam Kalangan Individu yang menghadapi obesiti

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tabiat Gaya Hidup yang Sihat dan Kematian dalam Kalangan Individu yang menghadapi obesiti by Mind Map: Tabiat Gaya Hidup yang Sihat dan Kematian dalam Kalangan Individu yang menghadapi obesiti

1. Analisis yang dijalankan

1.1. Tabiat gaya hidup yang sihat : 1. Mengambil hidangan buah-buahan / sayuran  >5 dalam satu hari 2. Bersenam >12 dalam satu bulan 3. Pengambilan alkohol ( 1 /hari untuk perempuan, 2/hari untuk lelaki) 4. Tidak merokok

1.2. Nisbah bahaya untuk bilangan pengamalan tabiat gaya hidup yang sihat dikira berbanding dengan individu yang mengamalkan keempat-empat tabiat: 3.27 - Tidak mengamalkan tabiat yang dikaji 2.59 - Mengamalkan satu tabiat 1.74 -  Mengamalkan dua tabiat 1.29 - Mengamalkan tiga tabiat

2. Hasil dan Kesimpulan

2.1. Tabiat gaya hidup yang sihat menurunkan tahap kematian secara ketara tanpa mengambil kira kategori BMI.

3. Isu yang Dibincangkan

3.1. 1. Tahap kesedaran orang ramai tentang mengamalkan gaya hidup yang sihat

3.2. 2. Gaya hidup yang baik akan menjejaskan tahap kesihatan orang biasa ataupun orang yang mengalami obesiti.

4. Pernyataan Masalah

4.1. 1. Apakah kesan mengamalkan gaya hidup yang sihat terhadap individu yang menghadapi obesiti atau berlebihan berat badan?

5. Metodologi / Tata Kaedah

5.1. 11,761 orang ( lelaki dan perempuan) diperhati selama purata 170 bulan. i. Daripada National Health and    Nutrition Examination Survey III ii. Umur 21 ke atas iii. Dari kategori BMI yang    berbeza iv. Mengambil kira beberapa  pemboleh ubah iaitu umur, jantina,  bangsa, tahap intelektual dan  status perkahwinan