นวัตกรรม "ทับหม้อเกลือด้วยอิฐมวลเบา"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นวัตกรรม "ทับหม้อเกลือด้วยอิฐมวลเบา" by Mind Map: นวัตกรรม "ทับหม้อเกลือด้วยอิฐมวลเบา"

1. ขั้นตอนการทำ

1.1. 1.จัดเตรียมผ้าที่มีลักษณะหนา เก็บความร้อนได้ดี ซึ่งเลือกใช้ ผ้าด้ายดิบ จำนวน 2 เมตร และซิบ จำนวน 2 เส้น

1.2. 2.วัดผ้าที่เตรียมไว้ให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ แล้วนำไปตัดเย็บ โดยเย็บผ้าให้เป็น 2 ชิ้นติดกัน  เพื่อให้ผ้าเก็บความร้อนได้ดี และมีความทนทานแข็งแรงยิ่งขึ้น

1.3. 3.ตัดผ้าอีก 1 ชิ้นให้มีขนาดสูง 18 ซม. กว้าง 35 ซม. เพื่อทำเป็นช่องสำหรับใส่อิฐและสมุนไพร นำมาเย็บติดกับผ้าผืนแรก  โดยเย็บใส่ให้อยู่ตรงกลางของผ้าชิ้นแรก

1.4. 4.เย็บซิปติด เพื่อความสะดวกสำหรับการใส่อิฐและสมุนไพร

1.5. 5.ทำการเย็บตีนตุ๊กแกบนผ้าบริเวณส่วนของปลายผ้าทั้งสองข้าง เพื่อสามารถปรับระดับความเหมาะสมของช่วงท้อง

2. ขั้นตอนการใช้งาน

2.1. 1.เตรียมสมุนไพร อาจใช้สมุนไพรอบแห้งหรือสมุนไพรสดก็ได้ ได้แก่ ไพล ขมิ้นชัน ว่านชักมดลูก ใบพลับพลึง ใบละหุ่ง เป็นต้น

2.2. 2.นำสมุนไพรมาผสมกับการบูร และพิมเสน คลุกเคล้าให้เข้ากัน

2.3. 3.นำสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ในถุงซิป แล้วนำไปนึ่ง

2.4. 4.นำอิฐมวลเบาและถุงสมุนไพรใส่ในกระเป๋าผ้ารัดหน้าท้องที่เตรียมไว้

2.5. 5.นำไปนึ่ง ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที ให้เกิดความร้อนและกลิ่นหอม แล้วนำไปใส่ในผ้าที่เย็บเป็นกระเป๋าเอาไว้ แล้วนำไปใช้งานได้เลย โดย

3. หลักการและเหตุผล

3.1. จากอดีตผู้หญิงหลังคลอดจะถูกสอนให้รู้จักการอยู่ไฟ  โดยมีจุดประสงค์คือ เพื่อให้มดลูกกลับเข้าอู่เร็ว สุขภาพดี มีน้ำนมมากขึ้น การอยู่ไฟหลังคลอดบุตรในประเทศไทยต่างปฏิบัติกันทั่วทุกภาค ซึ่งแต่ละภาคจะมีวิธีขั้นตอนการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งต่างมีความเชือว่า  การอยู่ในที่ร้อน ดื่มน้ำร้อน อาบน้ำร้อน เป็นการพักฟื้น เพื่อสะสมกำลังให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง  ทำงานหนักได้ ไม่ปวดเมื่อยสามาถต่อสู้กับโรคภัยต่างๆได้ ไม่มีอาการหนาวสะท้านเมื่อถูกลมฝน หรือปรากฎอาการให้เห็นเมื่ออายุมากขึ้น ดังนั้นจึงได้คิดค้นนวัตกรรม "ทับหม้อเกลือด้วยอิฐมวลเบา" ขึ้น

4. วัตถุประสงค์

4.1. 1.เพื่อฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอดที่ไม่มีเวลาในการอยู่ไฟ ให้แข็งแรงขึ้น และช่วยเหลือตัวเองได้เหมือนเดิมด้วยกระบวนการทางการแพทย์แผนไทย ด้วยวิธีการทับหม้อเกลือ

4.2. 2.เพื่อเพิ่มจำนวนผู้มารับบริการทับหม้อเกลือหลังคลอดให้มากขึ้น  เนื่องจากปัจจุบันการทับหม้อเกลือถือเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอดอีกวิธีที่ใช้ร่วมกับการอยู่ไฟ

4.3. 3.เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย ขัดยอก และทำให้มดลูกเข้าอู่ได้เร็วมากขึ้น