II Універсал Центральной Ради.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
II Універсал Центральной Ради. by Mind Map: II Універсал Центральной Ради.

1. Універсал стверджував, що «ми, Центральна Рада, ... завжди стояли за те, щоб не відокремлювати Україну від Росії».

2. Критиці піддав його лідер українських націоналістів Микола Міхновський(тодішній лідер самостійників і координатор дій повстанців).

3. М. Грушевський (який на той час був головою УЦР) вважав, що «порозуміння УЦР з російським урядом відкрило нову сторінку в житті України»Можна сказати ,шо він був за незалежність України.

4. Другий універсал Центральної Ради не має одностайної оцінки серед сучасників та дослідників.

5. Центральна Рада зобов'язувалась відмовитися від самочинного введення автономії і погоджувалась чекати затвердження автономного устрою України Всеросіїським Установчим зборам.Формування українських військ має здійснюватися під контролем Тимчасового Уряду. Отже, у політичному розумінні це був крок назад у розвитку української революції. Водночас це був компроміс.

6. Тимчасовий Уряд та Центральна Рада шли на компроміси.

7. II Універсал був неоднозначно сприйнятий українцями.

8. 16 липня,1917 року у Києві, як відповідь Центральній Раді Тимчасомову Уряду.

9. "Що торкається комплектовання військових частей, то для сього Центральна Рада матиме своїх представників при кабінеті Військового Міністра, при Генеральнім Штабі і Верховному Головнокомандуючому, які будуть брати участь в справах комплектування окремих частин виключно українцями, поскільки таке комплектування, по опреділенню Військового Міністра, буде являтись з технічного боку можливим без порушення боєспособности армії."

10. Щодо армії, то в Універсалі було зазначено:

11. II Універсал був зачитаний 3 липня 1917 року, на засіданні Української Центральної Ради.

12. В знак протесту проти будь-яких поступок українцям троє міністрів-кадетів вийшли з уряду, однак постанову все-таки було прийнято.

13. Досягнутий компроміс викликав у Росії урядову кризу.

14. УЦР та Генеральний секретаріат-органами державної влади в Україні;