Mind mapping

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mind mapping by Mind Map: Mind mapping

1. Perdoret per krijimin e diagrameve vizual dhe hartave konceptuale

2. LLojet e ketyre softwareve

2.1. Mindomo Online

2.1.1. Aplikacion qe gjendet ne versionin desktop

2.2. MIndView

2.2.1. Aplikacion qe gjendet ne versionin desktop

2.3. MindMeister

2.3.1. Aplikacion web per smartphone

3. Perdorimet

3.1. Planifikimi i projekteve

3.2. Mbledhjen dhe organizimin e mendimeve

3.3. Prezantimi i problemave per ta bere zgjidhjen e tyre me te lehte