Mind mapping

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mind mapping by Mind Map: Mind mapping

1. Perdorimet

1.1. Planifikimi i projekteve

1.2. Mbledhjen dhe organizimin e mendimeve

1.3. Prezantimi i problemave per ta bere zgjidhjen e tyre me te lehte

2. Perdoret per krijimin e diagrameve vizual dhe hartave konceptuale

3. LLojet e ketyre softwareve

3.1. Mindomo Online

3.1.1. Aplikacion qe gjendet ne versionin desktop

3.2. MIndView

3.2.1. Aplikacion qe gjendet ne versionin desktop

3.3. MindMeister

3.3.1. Aplikacion web per smartphone