ประวัติส่วนตัว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประวัติส่วนตัว by Mind Map: ประวัติส่วนตัว

1. นายนราธร ระยับศรี

1.1. เกิดวันที่

1.1.1. 26/09/2538

1.2. สัดส่วน

1.2.1. น้ำหนัก

1.2.1.1. 64 kg

1.2.2. ส่วนสูง

1.2.2.1. 175 cm

1.3. E-mail : [email protected]

1.4. Facebook : Max Narathorn

1.5. Line : Narathorn.Max

1.6. กรุ๊ปเลือด

1.6.1. 0

1.7. เบอร์โทร

1.7.1. 0945378081

1.8. สัญชาติ

1.8.1. ไทย

1.9. เชื้อชาติ

1.9.1. ไทย

1.10. ศาสนา

1.10.1. พุทธ

1.11. ชื่อเล่น

1.11.1. แม็ก

2. ที่อยู่

2.1. 99หมู่8 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170

3. ความสามารถ

3.1. ภาษา

3.1.1. ไทย

3.1.1.1. ดี

3.1.2. อังกฤษ

3.1.2.1. พอใช่

3.2. คอมพิวเตอร์

3.3. MS Office

3.3.1. Excal

3.3.2. Powerpoint

3.3.3. Word

4. ประวัติการศึกษา

4.1. ประถมศึกษา

4.1.1. โรงเรียนปรางค์กู่

4.2. มัธยมศึกษา

4.2.1. โรงเรียนปรางค์กู่

4.3. อุดมศึกษา

4.3.1. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

5. ความสนใจเป็นพิเศษ

5.1. กีฬา

5.1.1. ปิงปอง

5.1.2. ฟุตบอล

5.2. อาหาร

5.2.1. หมูทอดกระเทียม

5.2.2. ไก่ย่าง,ส้มตำ

5.2.3. อบไก่