ÖĞRENME VE ÖĞRETME MODELLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÖĞRENME VE ÖĞRETME MODELLERİ by Mind Map: ÖĞRENME VE ÖĞRETME MODELLERİ

1. Okulda öğrenme (Carroll)

1.1. 1.Yetenek 2.Öğretimden yararlanma 3.Sebat(kararlarından dönmeme) 4.Olanak (Fırsat) 5.Öğretimin niteliği

2. Tam öğrenme(Bloom)

2.1. yeterli zaman ve destek (ek öğrenme olanakları)

2.1.1. Find examples

2.1.2. Find relevant quotes

2.1.3. References

2.1.3.1. Books

2.1.3.2. News sources

2.1.3.3. Blogs

2.1.3.4. Supporting Data

2.1.3.4.1. Expert reports

2.1.3.4.2. Third party research

2.1.3.4.3. Survey data

2.1.3.4.4. Size of topic

3. Programlı Öğrenme( Skinner)

3.1. -Küçük adımlar ilkesi                                  -Etkin katılım ilkesi   -Başarı ilkesi   -Anında dönüt                                          -Bireysel hıza göre ilerleme ilkesi

4. Keller Planı (Keller)

4.1. Bireysel farklardan kaynaklı eksiklerin giderilmesi Homojen gruplama Grup sayısında sınırlılık vardır Çalışma bireysel Rakip ve değerlendirme bireysel Başarı oranı yüksektir.

5. Bilgisayar Destekli Öğretim ( Skinner'in ilkesi)

5.1. Bireysel farklara teknolojinin hizmet edebilmesidir

6. Uzaktan Eğitim

6.1. Fiziksel olarak ayrı mekanlarda olan kişilere zaman zaman etkileşimli ortamlar sağlanarak eğitim verilmesidir

7. E-Öğrenme

7.1. Internet ettik Bilgisayar Destekli Öğretim tekniklerinin kullanımıyla gerçekleşen öğrenmedir

8. çevrimiçi öğrenme

8.1. Bireysel ihtiyaçlara göre gerçekleşen öğrenmedir.

9. Gagne'nin Öğrenme Modeli

9.1. Öğrenme:  Öğretim materyali, pekiştirme, tekrara, duygusal özelliklerine (ilgi, beklenti, tutum) bağlıdır.

10. Temel Öğretim(Glaser)

10.1. Öğretme hedefleri, giriş Davranışları, Öğretme Yollar ve Değerlendirme

11. Anlamlı Öğrenme (Ausubel)

11.1. Organize Edici Bilgiler kullanılır 1- Açıklayıcı organize edici 2- Karşılaştırıcı organize edici

12. Yapılandırmacılık (Vico Vygotsky Dewey Kelly)

12.1. Öğrencilerin kendi düşünme biçimi ve deneyimleri ile yeni ve özel bilgi oluşturmasıdır. Nasıl öğrenildiği ve süreç önemlidir

13. Model olarak Öğrenme(Bandura)

13.1. Taklit gözleme Dayalı daha çok gayri öğrenmelerle gerçekleşir A.Ş.

14. İşbirliğine ve Öğrenme Dayali (Lewin Vygotsky Dewey)

14.1. Dawid W. Johnson Roger T. Johnson "İşbirliğine Dayalı Öğrenme Merkezi" ni kurmuşlardır.

14.2. Ben merkezcilik yerine ekip ruhu ve olumlu bağımlılık yer alır

15. Etkili Öğrenme (Slavin)

15.1. İyi bir Öğretim HİZMETİ A.Ş. Grupla Öğretim Temel alınır

15.2. Öğretimin niteliği Öğretim düzeyini uygun hale getirme Teşvik etme Zaman

16. Çoklu Zeka (Gardner)

16.1. 1.Sözel / Dilsel (verbal/linguistic) Zeka 2.Mantıksal / Matematiksel (logical/mathematical) Zeka 3.Görsel / Uzamsal (visual/spatial) Zeka 4.Bedensel / Kinestetik (bodily/kinesthetic) Zeka 5.Müziksel/ Ritmik (musical/rhytmic) Zeka 6.Kişiler arası / Sosyal (interpersonal) Zeka 7.Kişisel / İçsel (özedönük/interpersonal) Zeka 8.Doğa Zekası

17. Aktif Öğrenme (Dale Dewey)

17.1. öğrencilerin bireysel ve grupla sağlanan farklı etkinliklerle olabildiğinde çok duyu organını kullanarak öğrenmenin gerçekleşmesidir