ÖĞRENME VE ÖĞRETME MODELLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÖĞRENME VE ÖĞRETME MODELLERİ by Mind Map: ÖĞRENME VE ÖĞRETME MODELLERİ

1. Temel Öğretim(Glaser)

1.1. Öğretme hedefleri, giriş Davranışları, Öğretme Yollar ve Değerlendirme

2. Anlamlı Öğrenme (Ausubel)

2.1. Organize Edici Bilgiler kullanılır 1- Açıklayıcı organize edici 2- Karşılaştırıcı organize edici

3. Yapılandırmacılık (Vico Vygotsky Dewey Kelly)

3.1. Öğrencilerin kendi düşünme biçimi ve deneyimleri ile yeni ve özel bilgi oluşturmasıdır. Nasıl öğrenildiği ve süreç önemlidir

4. Model olarak Öğrenme(Bandura)

4.1. Taklit gözleme Dayalı daha çok gayri öğrenmelerle gerçekleşir A.Ş.

5. İşbirliğine ve Öğrenme Dayali (Lewin Vygotsky Dewey)

5.1. Dawid W. Johnson Roger T. Johnson "İşbirliğine Dayalı Öğrenme Merkezi" ni kurmuşlardır.

5.2. Ben merkezcilik yerine ekip ruhu ve olumlu bağımlılık yer alır

6. Etkili Öğrenme (Slavin)

6.1. İyi bir Öğretim HİZMETİ A.Ş. Grupla Öğretim Temel alınır

6.2. Öğretimin niteliği Öğretim düzeyini uygun hale getirme Teşvik etme Zaman

7. Çoklu Zeka (Gardner)

7.1. 1.Sözel / Dilsel (verbal/linguistic) Zeka 2.Mantıksal / Matematiksel (logical/mathematical) Zeka 3.Görsel / Uzamsal (visual/spatial) Zeka 4.Bedensel / Kinestetik (bodily/kinesthetic) Zeka 5.Müziksel/ Ritmik (musical/rhytmic) Zeka 6.Kişiler arası / Sosyal (interpersonal) Zeka 7.Kişisel / İçsel (özedönük/interpersonal) Zeka 8.Doğa Zekası

8. Aktif Öğrenme (Dale Dewey)

8.1. öğrencilerin bireysel ve grupla sağlanan farklı etkinliklerle olabildiğinde çok duyu organını kullanarak öğrenmenin gerçekleşmesidir

9. Okulda öğrenme (Carroll)

9.1. 1.Yetenek 2.Öğretimden yararlanma 3.Sebat(kararlarından dönmeme) 4.Olanak (Fırsat) 5.Öğretimin niteliği

10. Tam öğrenme(Bloom)

10.1. yeterli zaman ve destek (ek öğrenme olanakları)

10.1.1. Find examples

10.1.2. Find relevant quotes

10.1.3. References

10.1.3.1. Books

10.1.3.2. News sources

10.1.3.3. Blogs

10.1.3.4. Supporting Data

10.1.3.4.1. Expert reports

10.1.3.4.2. Third party research

10.1.3.4.3. Survey data

10.1.3.4.4. Size of topic

11. Programlı Öğrenme( Skinner)

11.1. -Küçük adımlar ilkesi                                  -Etkin katılım ilkesi   -Başarı ilkesi   -Anında dönüt                                          -Bireysel hıza göre ilerleme ilkesi

12. Keller Planı (Keller)

12.1. Bireysel farklardan kaynaklı eksiklerin giderilmesi Homojen gruplama Grup sayısında sınırlılık vardır Çalışma bireysel Rakip ve değerlendirme bireysel Başarı oranı yüksektir.

13. Bilgisayar Destekli Öğretim ( Skinner'in ilkesi)

13.1. Bireysel farklara teknolojinin hizmet edebilmesidir

14. Uzaktan Eğitim

14.1. Fiziksel olarak ayrı mekanlarda olan kişilere zaman zaman etkileşimli ortamlar sağlanarak eğitim verilmesidir

15. E-Öğrenme

15.1. Internet ettik Bilgisayar Destekli Öğretim tekniklerinin kullanımıyla gerçekleşen öğrenmedir

16. çevrimiçi öğrenme

16.1. Bireysel ihtiyaçlara göre gerçekleşen öğrenmedir.

17. Gagne'nin Öğrenme Modeli

17.1. Öğrenme:  Öğretim materyali, pekiştirme, tekrara, duygusal özelliklerine (ilgi, beklenti, tutum) bağlıdır.