Guía da biblioteca

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Guía da biblioteca by Mind Map: Guía da biblioteca

1. Definición Presentación Ubicación

2. Zonas da Biblioteca Plano División en espazos Usos

3. Para favorecer a convivencia: Normas de uso

4. Servizos da biblioteca: Préstamo en Sala ou domicilio Consulta Animación á lectura Formación de Usuarios/as ALFIN/AMI Outras

5. Que fondos ten? Normas de préstamo segundo tipoloxía

6. Un pouco de historia: Creación Incorporación ó PLAMBE.

7. Usuarios Requisitos: carnet

8. Horario de apertura: mañá e tarde

9. Cómo atopar un libro

9.1. Na sala de lectura: CDU

9.2. Coa OPAC MEIGA

10. Para estar ó día das novidades: O blog da biblioteca O perfil en Facebook