Vecorite e qenieve te gjalla

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vecorite e qenieve te gjalla by Mind Map: Vecorite e qenieve te gjalla

1. Levizja

1.1. Veprim i kryer nga organizmi i gjalle qe sjell si pasoje ndryshimin e vendndodhjes a te pozicionit

2. Ndjeshmeria

2.1. Aftesia per te dalluar dhe per t'iu pergjigjur nxitesve

2.1.1. te jashtem

2.1.2. te brendshem

3. Te ushqyerit

3.1. Marrja e lendeve ushqyese te nevojshme per rritje, energji dhe zhvillim

4. Frymemarrja

4.1. Reaksione kimike qe ndodhin ne qelize, te cilat shperbejne molekulat e ushqimit dhe nxjerrin energji per metabolizmin

5. Rritja

5.1. Zmadhim i vazhduar i qenies se gjalle ne permasa permes

5.1.1. rritjes se numrit te qelizave

5.1.2. zmadhimit te permasave te qelizave

5.1.3. te dyja me lart

6. Riprodhimi

6.1. Proces qe con ne shtimin e individeve te te njejtit lloj

7. Jashteqitja

7.1. Largimi nga organizmi i

7.1.1. mbetjeve metabolike

7.1.2. lendeve helmuese

7.1.3. substancave me sasi te tepert