Vecorite e qenieve te gjalla

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vecorite e qenieve te gjalla by Mind Map: Vecorite e qenieve te gjalla

1. Rritja

1.1. Zmadhim i vazhduar i qenies se gjalle ne permasa permes

1.1.1. rritjes se numrit te qelizave

1.1.2. zmadhimit te permasave te qelizave

1.1.3. te dyja me lart

2. Levizja

2.1. Veprim i kryer nga organizmi i gjalle qe sjell si pasoje ndryshimin e vendndodhjes a te pozicionit

3. Ndjeshmeria

3.1. Aftesia per te dalluar dhe per t'iu pergjigjur nxitesve

3.1.1. te jashtem

3.1.2. te brendshem

4. Te ushqyerit

4.1. Marrja e lendeve ushqyese te nevojshme per rritje, energji dhe zhvillim

5. Frymemarrja

5.1. Reaksione kimike qe ndodhin ne qelize, te cilat shperbejne molekulat e ushqimit dhe nxjerrin energji per metabolizmin

6. Riprodhimi

6.1. Proces qe con ne shtimin e individeve te te njejtit lloj

7. Jashteqitja

7.1. Largimi nga organizmi i

7.1.1. mbetjeve metabolike

7.1.2. lendeve helmuese

7.1.3. substancave me sasi te tepert