MATERYAL GELİŞTİRME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MATERYAL GELİŞTİRME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER by Mind Map: MATERYAL GELİŞTİRME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

1. Öğretim materyallerinin eğitimdeki yeri

1.1. Öğrenmeyi kalıcı hale getirir.

1.2. İlgi çeker.

1.3. Öğrenmede zaman kazandırır.

1.4. Uyarıcı etki yapar.

1.5. Öğretim sonuçlarını güçlendirir ve etkin kılar.

2. Öğretim Analizi,

2.1. √Amaçların Sınıflandırılması

2.1.1. Bilişsel Öğrenmeler

2.1.1.1. Bilgi→Kavrama→Uygulama→Analiz→Sentez→Değerlendirme

2.1.2. Duyuşsal Öğrenmeler (Tutumlar)

2.1.3. Psikomotor Öğrenmeler

2.2. √ Amaçları Belirlemek Neden Önemlidir?

2.2.1. birçok faaliyetin;  planlanması,geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için ölçüt görevi görür.

2.3. √ Amaçlar Nasıl Yazılır?

2.4. √ Öğretim Amaçları Nasıl Belirlenir?

2.4.1. Eğitim programı

2.4.2. Ders kitapları

2.4.3. İhtiyaç analizleri

2.4.4. Öğretmenin kendi fikirleri

2.5. √ Amaçlar Ne Kadar Kapsamlı Olmalıdır?

2.6. √ Amaç Analizi Ne Demektir? Nasıl Yapılır?

2.7. √ Öğrencilerin Analizi

2.7.1. Öğrencilerle görüşme

2.7.2. Öğrencileri gözlemleme

3. Yöntem/Materyal Seçimi

3.1. Hazır materyal kullanma

3.2. Var olanı Amaca Uygun Kullanma

3.3. Yeni Materyal Tasarlama

4. 5N1K

4.1. Ne?→İçerik

4.2. Nasıl?→Yöntem

4.3. Nerede?→Ortam

4.4. Niçin?→İhtiyaç

4.5. Ne Zaman?→Ortam

4.6. Kim?→Hedef

5. Hedef/Kazanımlar

5.1. Daha etkili Öğrenme

5.2. Uygulayarak Öğrenme